0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Transakcja krajowa dokonana przez podmiot zagraniczny

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otrzymałam fakturę za zakup towarów od unijnego kontrahenta, na której został wykazany jego polski numer NIP. Czy taką transakcję należałoby potraktować jako transakcję unijną?

Joanna, Brzeg

 

W tej sytuacji najprawdopodobniej jest to transakcja krajowa dokonana przez podmiot zagraniczny zarejestrowany do VAT w Polsce. Proszę jednak mieć na względzie, że aby doszło do takiej transakcji, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • sprzedawcą jest podmiot nieposiadający siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,

  • sprzedawca zarejestrowany jest do VAT w Polsce,

  • w momencie transakcji towar musi się znajdować na terytorium Polski.

Tym samym gdy nabywa Pani na terytorium Polski towary (inne niż gaz, energia elektryczna, cieplna lub chłodnicza) od podatnika, który nie posiada siedziby na terytorium naszego kraju, to obowiązek rozliczenia podatku VAT będzie spoczywał na Pani, ale tylko wtedy, gdy zagraniczny dostawca nie będzie w Polsce zarejestrowany dla potrzeb podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów