0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ubezpieczenie AC samochodu osobowego a rozliczenie kosztów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wykupiłam ubezpieczenie AC do firmowego samochodu osobowego. Czy w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia przepisy nakładają jakieś ograniczenia?

Joanna, Sandomierz

 

Zgodnie z przepisami, do kosztów podatkowych nie można ująć składek na dobrowolne  ubezpieczenie (np. AC) w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro. Przeliczenia na złotówki należy dokonać według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy z ubezpieczycielem, w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Przykład 1.

Wartość początkowa pojazdu (dla celów ubezpieczeniowych) wynosi 180 tys. zł. Umowa została zawarta 25.06.2015 roku. Składka wynosi 6500 zł. Kurs euro ogłoszony przez NBP w dniu zawarcia umowy wynosi 4,1737. Zatem po przeliczeniu 20 tys. euro wyniesie 83 474 zł.

Przedsiębiorca powinien dokonać przeliczenia w następujący sposób: (83 474/180 000)*6500=rozliczana w kosztach składka ubezpieczeniowa. W związku z tym do kosztów można zaliczyć wyłącznie 3014,34 zł.

Ograniczenie dotyczy wyłącznie dobrowolnego ubezpieczenia AC. Nie trzeba go stosować w odniesieniu do ubezpieczenia OC i NNW.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów