0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy ubezpieczenie AC samochodu osobowego można wliczyć w koszty?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w środkach trwałych firmy mam wprowadzony samochód osobowy. Planuję wykupić ubezpieczenie AC do samochodu. Czy ubezpieczenie AC można zaliczyć do kosztów na podstawie polisy w pełnej wartości? Wartość samochodu na cele ubezpieczenia wynosi 92 000 złotych.

Marian, Biały Brzeg

 

Do kosztów firmowych możliwe jest zaliczenie wydatków związanych z ubezpieczeniem AC pojazdu firmowego, należy jednak pamiętać o limicie 20 000 euro. Limit ten dotyczy wyłącznie samochodów osobowych.

Jeśli wyceniona przez ubezpieczyciela wartość pojazdu nie przekracza równowartości 20 000 euro po przeliczeniu na złotówki według kursu z dnia podpisania polisy, do kosztów można zaliczyć całą wartość polisy AC.

Jeśli wartość samochodu przekracza równowartość 20 000 euro w przeliczeniu na złotówki, konieczne jest wyliczenie proporcji wartości polisy AC, jaka może zostać zaliczona do kosztów.

Przykład 1.

Zakładając, że podpisał Pan polisę 10 lutego 2017 r., średni kurs NBP z tego dnia wynosił 4,3030. Wartość samochodu na cele ubezpieczenia wynosi 92 000 zł, a polisa kosztowała 6 500 zł.

W pierwszej kolejności należy przeliczyć na złotówki równowartość 20 000 euro

20 000 euro * 4,3030 = 86 060 zł

W związku z tym, że wartość samochodu przekracza równowartość 20 000 euro, konieczne jest wyliczenie proporcji według schematu:

(równowartość 20 000 euro w przeliczeniu na złotówki / wartość samochodu) * wartość polisy = kwota, którą można zaliczyć do kosztów firmowych.

W tym przypadku wzór będzie wyglądał następująco:

(86 060 zł / 92 000) * 6 500 zł = 6 080,33 zł

Zatem do kosztów podatkowych może Pan zaliczyć kwotę 6 080,33 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów