Poradnik Przedsiębiorcy

Kolejne zmiany w opłacaniu składek ZUS – 500 plus dla przedsiębiorców

Na jednej z ostatnich konwencji wyborczych premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nową ulgę w opłacaniu składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedstawiamy szczegóły nowego pomysłu rządu, jakim jest 500+ dla przedsiębiorców.

500+ dla firm, ale nie wszystkich

Zgodnie z zapowiedziami rząd chce wprowadzić ulgę w opłacaniu składek dla mikro- i małych firm, która pozwoli im zaoszczędzić około 500 zł miesięcznie. Przywilej taki mieliby otrzymać przedsiębiorcy, którzy osiągają w ciągu miesiąca:

  • przychód nieprzekraczający 10 tys. zł,

  • dochód nie większy niż 6 tys. zł.

Limity te będą corocznie waloryzowane wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia za pracę. 

Szacuje się, że z 500+ dla przedsiębiorców będzie mogło skorzystać około 270 tysięcy firm, a wynikiem tego będą oszczędności przekraczające nawet 1,2 milionów złotych.

Minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński tłumaczy:

Ta nowa ulga w wysokości 500 zł będzie stanowiła prawie 40% obecnej składki.

Ponadto dodaje, że są to pieniądze, które zostaną w kieszeni przedsiębiorcy, i które „będzie mógł on przeznaczyć na inwestycje”.

 

500 plus dla przedsiębiorców - mały ZUS dla firm

 

Od 2019 roku osoby prowadzące działalność, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, mogą skorzystać z tzw. Małej Działalności Gospodarczej.

Jak widać, rząd chce iść dalej i zmniejszyć opłaty na ZUS dla większej liczby przedsiębiorców. Zobowiązania względem ZUS-u miałyby zostać obliczane od dochodu. 

Dotychczas nie podano daty wdrożenia powyższej zapowiedzi w życie. Jeśli jednak plan 500+ dla przedsiębiorców zostanie przyjęty, będzie to oznaczało dla rządu koszty w granicach 1,5–2 miliardów złotych.

500+ dla firm a podstawowa ryczałtowa bez zmian

Przedsiębiorcy przekraczający limit przychodu i dochodu w ciągu miesiąca będą w dalszym ciągu zobowiązani do opłacania składek zryczałtowanych. Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że wprowadzenie składek od dochodu nie będzie powodowało podwyżek dla większych firm.

Zryczałtowany ZUS zostaje tak, jak był do tej pory dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zarabiają powyżej 10 tysięcy złotych w przychodach co miesiąc.

Osoby, których przychód i dochód przekroczy granicę limitu będą opłacały składki od podstawy stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.