0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kolejne zmiany w opłacaniu składek ZUS – 500+ dla firm

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Na jednej z konwencji wyborczych premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nową ulgę w opłacaniu składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ostatnim czasie pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzającej ZUS od dochodu, który skierowano już do konsultacji publicznych i opiniowania. Przedstawiamy szczegóły nowego pomysłu rządu, jakim jest 500+ dla firm.

500+ dla firm, ale nie wszystkich

Zgodnie z wcześniej wspomnianym projektem, rząd chciał już od 1 stycznia 2020 roku wprowadzić ulgę w opłacaniu składek pozwalającą zaoszczędzić im około 500 zł miesięcznie mikro- i małym firmom. Natomiast w dniu 13 grudnia 2019 sejm przyjął omawiany projekt jednak zmieniała się data jego obowiązywania. Mały ZUS plus ma obowiązywać do 1 lutego 2019 roku. Przywilej taki otrzymają przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym:

  • osiągnęli przychód nieprzekraczający kwoty 120 000 złotych,
  • prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni.

Co ważne, oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie.

500 plus dla przedsiębiorców - mały ZUS dla firm

Mały ZUS plus ma obowiązywać od 1 lutego 2020 roku

Mała Działalność Gospodarcza na nowych zasadach

Od 1 lutego 2019 roku osoby prowadzące działalność, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, mogą skorzystać z tzw. Małej Działalności Gospodarczej. Rząd chce iść dalej i zmniejszyć opłaty na ZUS dla większej liczby przedsiębiorców. Zobowiązania względem ZUS-u miałyby zostać obliczane od dochodu. Wzór będzie wyglądał następująco:

 

roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej

uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym

                     _________________________________________________________          x 30

liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej

działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

 

Podstawa naliczania składek nie powinna być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Zgłoszenie do nowej ulgi ZUS

Projekt przyjęty przez sejm zakłada, że osoby które chcą korzystać ze składek od dochodu od 1 lutego będą mogły dokonać zgłoszenia aż do końca lutego 2020. W poprzednim roku z ulgi skorzystali wyłącznie przedsiębiorcy, którzy dokonali rejestracji maksymalnie 8 stycznia. Wiele osób nie zdążyło wysłać zgłoszenia w terminie, przez co na możliwość opłacania niższych składek musieli czekać kolejny rok.

Z  nowej ulgi będzie można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności, czyli zasada zostaje taka jak dotychczas przy składkach od przychodu.

500+ dla firm - podstawa ryczałtowa bez zmian

Przedsiębiorcy przekraczający limit przychodu i dochodu w ciągu miesiąca będą w dalszym ciągu zobowiązani do opłacania składek zryczałtowanych. Wprowadzenie składek od dochodu nie będzie powodowało podwyżek dla większych firm.

Osoby, których przychód i dochód przekroczy granicę limitu będą opłacały składki od podstawy stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów