Poradnik Przedsiębiorcy

Ulga na start a składki ZUS za kontrahentów - wyjaśnienie ministerstwa

W ostatnich dniach pojawiła się publikacja stanowiska gdańskiego oddziału ZUS, który wskazał, że należy opłacać składki ZUS za kontrahentów świadczących usługi lub wykonujących zlecenia, którzy prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z “Ulgi na start”.

Stanowisko to spowodowało duży chaos informacyjny i panikę wśród przedsiębiorców. Pytania, czy należy zgłaszać kontrahentów do ZUS-u i czy należy opłacić za nich składki wstecz, pojawiały się lawinowo.

Ulga na start - stanowisko ministerstwa

Do całej sprawy postanowiły odnieść się: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W informacji z 27 sierpnia 2018 r., która pojawiła się na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, możemy przeczytać:

(...) zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z ulgi na start.

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców, w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to świadczenia usług i realizowania zleceń w ramach tej działalności.

W czasie korzystania z ulgi na start zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzonej działalności ma charakter dobrowolny i następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje na temat zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym są dostępne na stronie internetowej ZUS.

Powyższy komunikat w bezpośredni sposób wyjaśnia, że nie ma obowiązku opłacania składek ZUS za kontrahentów, z którymi są podpisane umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonych przez nich działalności, jeżeli prowadzą oni działalności gospodarcze i przysługuje im ulga na start.

Wyjaśnienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Do całej sprawy odniósł się również ZUS, który opublikował informacje na swojej stronie internetowej.

Zostało tam wyjaśnione, że (...) umowa agencyjna, umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, (...), może być uznana co do zasady jako wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem że:

  • jej przedmiot jest taki sam jak przedmiot prowadzonej działalności,

  • osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności gospodarczej.

W takim przypadku umowy cywilnoprawne zawarte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowią odrębnego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Powyższa informacja nie jest niczym nowym, ponieważ dokładnie w taki sposób rozlicza się wszystkie umowy z kontrahentami, których przedmiot umowy jest taki sam jak zakres prowadzonej działalności.

Z informacji, jaką udało nam się uzyskać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, możemy się dowiedzieć:

Pisemna interpretacja nr 285 z 24 lipca 2018 r., znak DI/100000/43/822/2018, wydana przez Oddział ZUS w Gdańsku, zawierająca odmienne rozstrzygnięcie, została wydana w sprawie jednostkowej i dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy, na wniosek którego została wydana.