0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

W naszym zbiurokratyzowanym kraju wiele dokumentów musi posiadać formę pisemną. Tak też jest z różnymi rodzajami zaświadczeń. Potwierdzają one fakty lub stan prawny. W wielu sytuacjach konieczny jest osobisty odbiór takiego dokumentu do właściwych organów. Jednak co zrobić, gdy samodzielnie nie możemy odebrać zaświadczenia? W takiej sytuacji można upoważnić osobę trzecią, aby wykonała tę czynność za nas. W tym celu należy sporządzić upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

Pobierz darmowy wzór upoważnienia do odbioru zaświadczenia w formacie PDF i DOCX

Do pobrania:

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia - wzór.pdf
Upoważnienie do odbioru zaświadczenia - wzór.docx

Jakie elementy powinno posiadać upoważnienie do odbioru zaświadczenia?

Prawidłowo skonstruowane upoważnienie do odbioru zaświadczenia powinno zawierać następujące elementy:

  • miejscowość i data - dane te są nieodzowną częścią większości dokumentów
  • dane osobowe osoby upoważniającej - dane te powinny w szczególności zawierać:

- imię i nazwisko osoby upoważniającej,
- nazwę firmy (jeśli upoważnienie wystawiane jest przez firmę),

- numer dowodu osobistego,
- numer PESEL;

  • dane osobowe osoby upoważnianej - na upoważnieniu do odbioru zaświadczenia powinny się znaleźć:

- imię i nazwisko osoby upoważnianej,
- numer dowodu osobistego,
- numer PESEL,
- adres zamieszkania (chociaż dane te nie są konieczne).

  • cel wydania upoważnienia - upoważnienie sporządza się w określonym celu; zazwyczaj upoważnia się daną osobę do wykonania konkretnej czynności. Może być to, np. upoważnienie do odbioru zaświadczenia.
  • podpis strony upoważniającej - osoba dokonująca upoważnienia do odbioru zaświadczenia powinna potwierdzić dokument czytelnym podpisem. Jeśli upoważnienie dotyczy firmy, wskazane jest, by znalazła się na nim również pieczątka danego podmiotu.
  • określenie rodzaju upoważnienia - upoważnienie do odbioru zaświadczenia może mieć charakter jednorazowy lub stały. Jeśli dotyczy jednorazowej czynności, wówczas należy nanieść na informację, że ma ona charakter jednorazowy. Natomiast gdy danej sobie udziela się stałego upoważnienia (choć zdarza się to zdecydowanie rzadziej), na dokumencie konieczne jest umieszczenie takiej adnotacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów