0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Utrata możliwości rozliczeń kwartalnych podatku VAT - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą składa deklaracje VAT-7K, które są przeznaczone do kwartalnego rozliczenia podatku VAT, korzystając przy tym z kilku zalet jakie otwiera przed nimi kwartalne rozliczanie podatku VAT. Od 1 stycznia 2017r. podatnicy inni niż mali podatnicy nie mogą składać już w ogóle deklaracji kwartalnych VAT. Jak w takim razie postąpić w sytuacji, kiedy następuje utrata możliwości rozliczeń kwartalnych podatku VAT?

Wybór kwartalnej metody rozliczenia podatku VAT

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową mogą składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Małym podatnikiem dla celów VAT w 2018 r. jest podmiot:

 1. u którego wartość sprzedaży wraz podatkiem VAT nie przekroczyła w 2017 r. kwoty 5.176.000 zł,

 2. który prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami inwestycyjnymi oraz alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi albo jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi z podatkiem VAT nie przekroczyła w 2017 r. kwoty 194 000 zł.

Do przeliczenia limitów na złote stosuje się średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

Utrata możliwości rozliczeń kwartalnych podatku VAT

Od 1 stycznia 2017 r. zniesiona została możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT przez podatników innych niż mali podatnicy. Oznacza to, że deklaracje VAT-7K dotyczące rozliczenia kwartalnego podatku VAT mogą składać:

 1. wyłącznie mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową,

 2. wyłącznie mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Mali podatnicy niezależnie od tego czy wybrali metodę kasową, nie mogą składać kwartalnych deklaracji VAT
w przypadku, gdy:

 1. zostali zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub

 2. w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów wrażliwych (załącznik nr 13 ustaw o VAT) do których zalicza się m.in.:

  1. rury, przewody rurowe, łączniki rur, płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, pozostałe konstrukcje z aluminium, z żeliwa, ze stali,

  2. Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi,

  3. Paliwa benzynowe, opałowe, oleje napędowe, smarowe,

  4. Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne,

  5. Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice,

  6. Atrament do pisania, tusze kreślarskie i pozostałe atramenty,

  7. płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych,

  8. dyski twarde HDD i SSD,

  9. Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe,

  10. Części i akcesoria do fotokopiarek – kasety i tonery,

  11. Pakiety oprogramowania systemu operacyjnego i programów użytkowych na dyskach HDD i SSD,

  12. Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD

- chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł.

Jak postąpić w sytuacji, kiedy następuje utrata możliwości rozliczeń kwartalnych podatku VAT?

Część podatników począwszy od 1 stycznia 2017r. utraciła możliwość kwartalnego rozliczania się z podatku VAT za pomocą deklaracji VAT-7K. Gdyby podatnik samoczynnie chciał dokonać przejścia z rozliczeń kwartalnych na miesięczne wówczas musiałby złożyć stosowne zgłoszenie za pomocą formularza VAT-R do właściwego urzędu skarbowego.

Natomiast podatnicy, którzy w związku z nowelizacją ustawy o VAT utracili możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT nie muszą dokonywać żadnych zgłoszeń odnośnie przejścia na miesięczne rozliczanie podatku VAT. Reasumując, w wyniku zmiany przepisów nie należy dokonywać żadnych zgłoszeń jeżeli utraciło się prawo do rozliczeń kwartalnych podatku VAT od 1 stycznia 2017r. 

Sytuacja, w której podatnik ponownie spełnia warunki do objęcia go kwartalnym rozliczeniem VAT

Jeżeli zdarzy się sytuacja, że podatnik znów spełnia wymogi małego podatnika z uwzględnieniem wcześniej wymienionych uwarunkowań, może wrócić do kwartalnego rozliczania podatku VAT. W tym celu powinien dokonać stosownego zgłoszenia za pomocą formularza VAT-R do właściwego urzędu skarbowego nie później niż do 25 dnia drugiego miesiąca w kwartale, który będzie już rozliczany za pomocą kwartalnego rozliczenia VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów