0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wymiar czasu pracy w 2014 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2014 roku wymiar czasu pracy wyniesie 250 dni, czyli 2000 godzin. Nowelizacja przepisów dotyczących czasu pracy umożliwi pracodawcy bardziej elastyczne planowanie harmonogramów i dopasowanie ich do faktycznych potrzeb przedsiębiorstwa.

Obliczanie wymiaru czasu pracy

Pracodawca ustala harmonogram (rozkład czasu pracy) na co najmniej jeden miesiąc i podaje go do wiadomości pracowników przynajmniej jeden tydzień przed rozpoczęciem jego obowiązywania. Sposób ustalenia wymiaru czasu pracy obowiązującego pracownika reguluje art. 130 Kodeksu pracy. i ma zastosowanie dla wszystkich systemów czasu pracy z wyłączeniem pracy w ruchu ciągłym.

Wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
  • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela,
  • obniżając o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Polecamy

Czas pracy w podróży służbowej

Wymiar czasu pracy obowiązujący w roku 2014 z podziałem na poszczególne okresy rozliczeniowe kształtuje się następująco:

Czas pracy 2014 - roczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba

godzin

Liczba

dni

I-XII

(40 godz. × 52 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 11 świąt)

2.000

250


Sześciomiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba

godzin

Liczba

dni

I-VI

(40 godz. × 25 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) - (8 godz. × 6 świąt)

984

123

VII-XII

(40 godz. × 26 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 5 świąt)

1.016

127

Razem

 

2.000

250

 Czteromiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba

godzin

Liczba

dni

I-IV

(40godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 3 święta)

664

83

V-VIII

(40godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 4 święta)

664

83

IX-XII

(40godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 4 święta)

672

84

Razem

 

2.000

250

 Trzymiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba

godzin

Liczba

dni

I-III

(40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) - (8 godz. × 2 święta)

496

62

IV-VI

(40 godz. × 13 tyg.) - (8 godz. × 4 święta)

488

61

VII-IX

(40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)

520

65

X-XII

(40 godz. × 13 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 4 świąt)

496

62

Razem

 

2.000

250

 Jednomiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc

Obliczenie wymiaru czasu pracy

Liczba

godzin

Liczba

dni

I

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 święta)

168

21

II

(40 godz. × 4 tyg.)

160

20

III

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

168

21

IV

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)

168

21

V

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 święta)

160

20

VI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)

160

20

VII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

VIII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)

160

20

IX

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

176

22

X

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

184

23

XI

(40 godz. × 4 tyg.) - (8 godz. × 2 święta)

144

18

XII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 święta)

168

21

Razem

 

2.000

250

Możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

Zgodnie z obowiązującymi od 23 sierpnia 2013 r. nowymi regulacjami Kodeksu pracy okres rozliczeniowy można wydłużyć do maksymalnie 12 miesięcy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy z zachowaniem ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (art. 129 § 2 k.p.). W związku z powyższym, przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy może być stosowane w każdym systemie czasu pracy.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy ustala się pisemnie i podaje do wiadomości pracowników:

  • w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi,
  • w razie braku organizacji związkowej w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy (art. 150 § 3 K.P.).

Czas pracy - ustawowo wolne od pracy w 2014 r.

Dniami ustawowo wolnymi od pracy w 2014 r. są:

1 stycznia (środa)

Nowy Rok

6 stycznia (poniedziałek)

Trzech Króli

20 kwietnia (niedziela)

Wielkanoc

21 kwietnia (poniedziałek)

Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (czwartek)

Święto Pracy

3 maja (sobota)

Święto Konstytucji 3 Maja

8 czerwca (niedziela)

Zesłanie Ducha Świętego

19 czerwca (czwartek)

Boże Ciało

15 sierpnia (piątek)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (sobota)

Wszystkich Świętych

11 listopada (wtorek)

Święto Niepodległości

25 grudnia (czwartek)

Boże Narodzenie

26 grudnia (piątek)

Boże Narodzenie

 W dniach, w których święto przypada w dniu wolnym od pracy (wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy), pracodawca jest obowiązany wskazać inny dzień wolny od pracy w danym okresie rozliczeniowym. W 2014 r. przypadną dwa dni, za które należy wyznaczyć dodatkowy dzień wolny od pracy: 3 maja oraz 1 listopada.

Wyjątek – wymiar czasu pracy w ruchu ciągłym

Praca w ruchu ciągłym to specyficzny rozkład czasu pracy, który przewiduje krótki, nieprzekraczający czterech tygodni okres rozliczeniowy. Umożliwia ona wydłużenie pracy w tygodniu przeciętnie do 43 godzin i jednego dnia w jednym tygodniu, w dwóch lub trzech tygodniach okresu rozliczeniowego aż do 12 godzin. Obliczając wymiar czasu pracy w omawianym systemie bierze się pod uwagę ilość zaplanowanych przez pracodawcę w danym okresie rozliczeniowym zmian w wymiarze po 12 godzin. Wymiar czasu pracy oblicza się zatem mnożąc 8 godzin przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie rozliczeniowym z wyłączeniem niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Następnie dodaje się do otrzymanej sumy liczbę godzin odpowiadającą przedłużonemu u danego pracodawcy tygodniowemu wymiarowi czasu pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów