Poradnik Przedsiębiorcy

Dni wolne na poszukiwanie pracy - wypowiedzenie umowy przez pracodawcę

Pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę. Czy mogę wnioskować o dni wolne na poszukiwanie pracy?

Adam, Ustka

 

Jeżeli umowa o pracę została wypowiedziana przez pracodawcę, pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy. Z dodatkowych dni wolnych na poszukiwanie pracy nie może skorzystać pracownik, który sam wypowiedział umowę lub umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron.

By pracownik mógł wnioskować o dni wolne na poszukiwanie pracy, okres wypowiedzenia musi trwać co najmniej 2 tygodnie.

Wymiar zwolnienia wynosi:

  • 2 dni, w przypadku 2-tygodniowego i 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia,

  • 3 dni, w przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Za dni wolne na poszukiwanie pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, które jest wyliczane na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego.