0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 roku będzie wynosiło 1680 zł brutto. Co w konsekwencji oznacza wzrost o 80 zł w porównaniu z rokiem 2013. W przypadku osób, dla których jest to pierwszy stosunek pracy, w pierwszym roku  pracy minimalne wynagrodzenie może wynosić 80% tej kwoty, czyli 1344 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie a koszty pracodawcy

Zmiany te z punktu widzenia pracowników można ocenić jako pozytywne. Natomiast dla pracodawców wzrost minimalnego wynagrodzenia jest równoznaczny ze wzrostem kosztów pracy.

Składka

2013 r. - 1600 zł

2014 r. - 1680 zł

ubezpieczenie emerytalne obciążające pracodawcę (9,76%)

156,16 zł

163,97 zł

ubezpieczenie rentowe obciążające pracodawcę(6,5%)

104,00 zł

109,20 zł

ubezpieczenie wypadkowe (1,93%)

30,88 zł

32,42 zł

Fundusz Pracy (2,45%)

39,20 zł

41,16 zł

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,10%)

1,60 zł

1,68 zł

RAZEM

331,84 zł

348,43 zł

Łączny koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę przy minimalnym wynagrodzeniu obecnie wynosi 1931,84 zł (1600 zł + 331,84 zł) . Natomiast w przyszłym roku koszt ten wzrośnie do 2028,43 (1680 zł + 348,43 zł). Różnicę tą odczują pracodawcy, bo wynosi ona aż 96,59 zł w skali miesiąca.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów