0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limity dla małych podatników VAT na przestrzeni lat

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Limity dla małych podatników VAT są kształtowane na podstawie średniego kursu euro z pierwszego dnia roboczego października. W związku z różnymi kursami euro w poszczególnych latach - inaczej wyglądają limity dla małych podatników na przestrzeni lat.

Limity dla małych podatników VAT w roku 2017

Maksymalny przychód (wraz z podatkiem) uprawniający do bycia małym podatnikiem: równowartość 1 200 000 euro, przeliczone na złotówki.

Maksymalny przychód (wraz z podatkiem) dla maklerów i innych osób świadczących podobne usługi: równowartość 45 000 euro, przeliczone na złotówki.

Przeliczenia kwot należy dokonać według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do pełnych tysięcy.

W przeliczeniu na złotówki, w roku 2017 limity dla małych podatników VAT to:

  1. 1 200 000 × 4,2976 = 5 157 120 zł, czyli po zaokrągleniu: 5 157 000 zł.

  2. 45 000 x 4,2976 = 193 392 zł, czyli po zaokrągleniu: 193 000 zł - dla maklerów i innych osób świadczących podobne usługi.

Limity dla małych podatników VAT w roku 2016

Maksymalny przychód (wraz z podatkiem) uprawniający do bycia małym podatnikiem: równowartość 1 200 000 euro, przeliczone na złotówki.

Maksymalny przychód (wraz z podatkiem) dla maklerów i innych osób świadczących podobne usługi: równowartość 45 000 euro, przeliczone na złotówki.

Przeliczenia kwot należy dokonać według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do pełnych tysięcy.

W przeliczeniu na złotówki, w roku 2016 limity dla małych podatników VAT to:

1. 1 200 000 × 4,2437 zł = 5 092 440 zł, czyli po zaokrągleniu: 5 092 000 zł.

2. 45 000 x 4,2437 zł = 190 966,50 zł, czyli po zaokrągleniu: 191 000 zł - dla maklerów i innych osób świadczących podobne usługi.

Limity dla małych podatników VAT w roku 2015

Maksymalny przychód (wraz z podatkiem) uprawniający do bycia małym podatnikiem: równowartość 1 200 000 euro, przeliczone na złotówki.

Maksymalny przychód (wraz z podatkiem) dla maklerów i innych osób świadczących podobne usługi: równowartość 45 000 euro, przeliczone na złotówki.

Przeliczenia kwot należy dokonać według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do pełnych tysięcy.

W przeliczeniu na złotówki, w roku 2016 limity dla małych podatników VAT to:

1. 1 200 000 × 4,1792 zł = 5 015 040 zł, czyli po zaokrągleniu: 5 015 000 zł.

2. 45 000 x 4,1792 zł = 188 064 zł, czyli po zaokrągleniu: 188 000 zł - dla maklerów i innych osób świadczących podobne usługi.

Limity dla małych podatników VAT w roku 2014

Według art. 2 pkt 25 ustawy o podatku od towarów i usług małym podatnikiem jest osoba lub podmiot, których wartość uzyskanej sprzedaży (wraz z podatkiem VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Znaczne ograniczenie tego limitu zostało przewidziane przez ustawodawcę w przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu.

Jeżeli kwota uzyskanych przez nich prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro - mogą posiadać status małego podatnika VAT. 

Przeliczenia powyższych kwot wyrażonych w euro należy dokonać według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego - w zaokrągleniu do pełnych tysięcy.

Termin ten w 2013 roku przypadł na pierwszego października, kiedy to zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2013 średni kurs euro wyniósł 4,2230 zł. Zatem limit obowiązujący od początku 2014 roku będzie wynosił:

1 200 000 euro x 4,2230 zł = 5 067 600 zł, po zaokrągleniu: 5 068 000 zł.

Natomiast dla podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie oraz pozostałych wymienionych powyżej limit sprzedaży po przeliczeniu będzie wynosił:

45 000 euro x 4,2230 zł = 190 035 zł, po zaokrągleniu: 190 000 zł.

Dla przypomnienia warto dodać, iż limit dla małych podatników VAT obowiązujący podatników do końca 2013 roku wynosił 4 922 000 zł, zatem w roku 2014 wzrósł  o 146 000 zł.

Dane limity dla małych podatników VAT dotyczą sprzedaży w danym roku kalendarzowym.

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą korzysta w 2013 roku ze statusu małego podatnika VAT i rozlicza się metodą kasową. W listopadzie danego roku uzyskał sprzedaż przekraczającą limit 4 922 000 zł, jednak nie spowoduje to utraty statusu po zakończeniu kwartału, ponieważ od nowego roku będzie obowiązywał już nowy limit, wynikający z podwyższenia kursu euro.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów