0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy mały podatnik może dokonać amortyzacji jednorazowej samochodu osobowego?

Wielkość tekstu:

Prowadzę własną działalność gospodarczą i jestem tzw. małym podatnikiem. Zakupiłem na potrzeby firmy używany samochód osobowy, którego wartość wynosi 10 tys. zł. Czy w związku z tym, że jestem małym podatnikiem mogę poddać pojazd jednorazowej amortyzacji?

Łukasz, Kraków

 

W ramach pomocy de minimis podatnik może poddać amortyzacji jednorazowej środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych, czyli:

  • grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne
  • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
  • grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
  • grupa 6 – urządzenia techniczne
  • grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych
  • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Takie stanowisko wynika z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

“Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.”

Wprowadzając samochód osobowy do ewidencji środków trwałych może zastosować Pan, co do zasady stawkę amortyzacyjną 20% w skali roku.

Jednak, gdy samochód przed wprowadzeniem do ewidencji był użytkowany przez okres min. 6 miesięcy wówczas zgodnie z art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy może zastosować Pan indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 40%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów