0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Za Wszystkich Świętych należy ci się dzień wolny

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W tym roku święto Wszystkich Świętych wypada w sobotę. Jako że jest to dzień ustawowo wolny od pracy, w zamian przysługuje ci dodatkowy dzień wolny. Kwestię tę reguluje Kodeks pracy.

Art. 130 Kodeksu pracy
“§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.”


Przepis ten stanowi podstawę do uzyskania dodatkowego dnia wolnego. W 2014 roku sytuacja taka miała już miejsce 3. maja - Święto to również przypadło w sobotę.

Dzień wolny za Wszystkich Świętych - kiedy?

Dzień wolny od pracy powinien być wyznaczony do końca okresu rozliczeniowego, w którym święto to przypadło. Może zarówno poprzedzać święto, jak i następować po nim. Pamiętać należy, że o tym, kiedy będzie dodatkowy wolny dzień, decyduje pracodawca. Nie musi on ustalać tego terminu z pracownikami. Oczywiście nie znaczy to , że pracownicy sami nie mogą wystąpić z inicjatywą i zaproponować, kiedy chcieliby odebrać dzień wolny.

Jeden termin dodatkowego dnia wolnego dla wszystkich pracowników?

Pracodawca nie musi wskazać jednego dodatkowego dnia wolnego dla wszystkich pracowników, dzięki czemu nie zamknie przedsiębiorstwa na cały dzień. Pracownicy mogą dostawać ten dzień indywidualnie, w różnych terminach.

Przyznanie dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę leży po stronie pracodawcy. Pracownicy nie muszą składać podań o przyzanie dnia wolnego.

Kogo nie dotyczy dodatkowy dzień wolny?

Jeżeli w firmie rozkład pięciu dni roboczych obejmuje również soboty, przyznanie dodatkowego dnia wolnego będzie zależało od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym pracownicy przekroczą wymiar czasu pracy, czy nie. Jeśli tak, pracodowca będzie musiał przyznać dodatkowy dzień wolny również tym pracownikom, którzy pracują w sobotę.  Dzień wolny nie przysługuje pracownikom weekendowym.


Jeżeli pracodawca nie wywiąże się ze swojego ustawowego obowiązku, będzie musiał wypłacić pracownikom  wynagrodzenie za nadgodziny za święto przypadające w sobotę.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów