0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup specjalistycznych czasopism związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy fakturę za zakup magazynów i czasopism związanych z branżą geodezyjną, w której spejalizuje się moja firma, mogę zaliczyć do kosztów mojej firmy oraz odliczyć podatek VAT?

Patryk, Toruń

 

W kosztach może ujmować Pan te wydatki, które spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby możliwe było zaliczenie zakupu czasopism czy książek do kosztów uzyskania przychodów, nie mogą one być wykorzystywane przez przedsiębiorcę do celów prywatnych. Proszę pamiętać, iż to na Panu jako podatniku ciąży obowiązek udowodnienia, iż dany wydatek został poniesiony w związku z prowadzoną działalnością.

W sytuacji, gdy prowadzi Pan księgowość w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów tego typu fakturę należy ująć w kol. 13 - "Pozostałe wydatki".

Natomiast, jeżeli chodzi o kwestię odliczenia podatku VAT, to gdy zakupione czasopisma służą opodatkowanej działalności gospodarczej, wówczas co do zasady może pomniejszyć Pan podatek VAT należny o VAT naliczony wynikający z faktury. Bowiem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT jasno określa, że:

“w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...)”

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów