0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w JPK_V7 od 1 lipca 2021 r.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd opublikował rozporządzenie zmieniające zasady ujmowania danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Sprawdźmy, jakie zmiany w JPK_V7 od 1 lipca 2021 r. przygotował dla podatników Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jakie zmiany w JPK_V7 od 1 lipca 2021 r.?

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług ma na celu ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych oraz wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych. Najważniejsze zmiany w JPK_V7 od 1 lipca 2021 r. to:

  • Ułatwienie podatnikom prowadzenia ewidencji poprzez możliwość zbiorczego wykazywania tzw. faktur uproszczonych oraz biletów jednorazowych. Dotyczy to paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

  • Doprecyzowanie na gruncie merytorycznym i formalnym przepisów dotyczących oznaczeń niektórych grup towarów i usług. Zmieniono sposób oznaczeń z „01”, „02” na „GTU_01”, „GTU_02”. 

  • Dla dokumentów z oznaczeniem „RO” i „WEW” nie ma oznaczeń GTU.

  • Wyłączenie stosowania symboli procedur do dokumentów RO.

  • Wyłączenie stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

  • Możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, dokumentem „WEW”.

  • Wyłączenie stosowania oznaczenia „MPP”.

  • Przy korzystaniu z „ulgi na złe długi” należy wykazać daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty.

  • Zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”.

  • Wprowadzenie oznaczenia „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca).

Rozporządzenie dotyczące zmiany w JPK_V7 weszło w życie 1 lipca 2021 r. Jednak do rozliczeń podatku VAT za okresy lipiec – grudzień 2021 r. obowiązują aktualne przepisy, z wyjątkiem braku stosowania oznaczeń „MPP”, „SW” i przepisów, które nie są zależne od wyglądu pliku JPK (np. ujmowanie jednym wpisem faktur uproszczonych poniżej 450 zł), które należy stosować od rozliczania za lipiec 2021 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów