0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w stawkach VAT – Ministerstwo Finansów planuje zmiany!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wieloletnie prace w Radzie Unii Europejskiej w zakresie obowiązujących stawek VAT spowodowały, że został zaktualizowany wykaz towarów i usług. Na skutek tej informacji Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że zamierza wdrożyć zmiany w stawkach VAT obniżając je. Na jakie zatem towary i usługi stawki VAT planowane jest obniżenie stawki naliczonego podatku VAT?

Jakie towary i usługi obejmą zmiany w stawkach VAT?

Rada Unii Europejskiej w ostatnim czasie dokonała aktualizacji wykazu towarów i usług, dla których dopuszczalne jest obniżenie stawki VAT.

Wykaz obejmuje głównie następujące usługi i towary, dla których stawki będą mogły zostać obniżone:

  • usługi świadczone przez internet;

  • odnawialne źródła energii, tj. instalacje fotowoltaiczne;

  • niskoemisyjne instalacje i systemy grzewcze;

  • rowery elektryczne;

  • żywe rośliny;

  • produkty higieniczne;

  • usługi najmu lokali mieszkalnych;

  • odzież i obuwie dziecięce.

To jednak tylko jedne z wielu towarów i usług, które wyszczególnione są w wykazie zaktualizowanym przez Radę UE. Jak wskazuje załącznik do unijnej dyrektywy podatku od towarów, obniżone stawki VAT będą miały zastosowanie do 24 kategorii towarów i usług, które wyszczególnione są w załączniku do wspomnianej dyrektywy.

Zmiany w stawach VAT i systemie ich stosowania

Planowane zmiany w stawkach VAT przyczynią się także do zmiany systemu ich stosowania. Jedną z nich jest wdrożenie dla państw unijnych prawa do zastosowania tzw. super-obniżonych stawek VAT.

Super-obniżona stawka VAT będzie miała zastosowanie tylko do 7 kategorii wymienionych w załączniku do dyrektywy unijnej o podatku od towarów i usług, jej wysokość nie może być niższa aniżeli 5%. Co więcej, niektóre z towarów i usług będą mogły zostać całkowicie zwolnione z opodatkowania, tym samym podatnik będzie mógł skorzystać ze stawki VAT 0%.

Z chwilą uzyskania opinii Parlamentu Europejskiego kraje członkowskie Unii Europejskiej do 2024 roku będą zobligowane wdrożyć nowo obowiązujące zasady w zakresie podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów