0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w stawkach VAT od 31 sierpnia 2020 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo przygotowało nowy projekt, który będzie zmieniał Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 31 sierpnia 2020 roku. Sprawdźmy zatem, jakie zmiany w stawkach VAT zostaną wprowadzone wraz z nowym rozporządzeniem. 

Stawka 0% od darowizn związanych z COVID-19

Rozporządzenie z dnia 25 marca 2020 roku wprowadziło preferencyjną stawkę 0% VAT dla darowizn przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, pod warunkiem że darowizna ta dokonywana jest na rzecz:

 • Agencji Rezerw Materiałowych; 

 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych;

 • szpitali jednoimiennych;

 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tzw. ustawy COVID – szpitale, podmioty udzielające świadczeń w ramach ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego, które zostały wyznaczone do działań w zakresie zwalczania COVID-19;

 • określonych jednostek opieki społecznej – czyli między innymi ośrodki wsparcia, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi.

Poza tym, aby skorzystać ze stawki 0% VAT, darowizna ta musi dotyczyć przedmiotów wymienionych w rozporządzeniu, czyli:

 • wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro;

 • szkieł laboratoryjnych i aparatury laboratoryjnej;

 • produktów leczniczych oraz substancji czynnych;

 • produktów biobójczych – wyłącznie środki dezynfekujące;

 • specjalistycznych testów diagnostycznych służących do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie;

 • środków ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Podatnicy, którzy spełnili powyższe warunki, mogli skorzystać z preferencyjnej stawki 0% do 31 sierpnia 2020 roku, jednak z uwagi na to, że sytuacja nie uległa poprawie, Ministerstwo postanowiło przedłużyć tę możliwość aż do dnia odwołania stanu epidemiologicznego w Polsce. 

Zmiany w stawkach VAT a nowa matryca stawek VAT

1 lipca 2020 roku została wprowadzona nowa matryca stawek VAT, która ma na celu między innymi ujednolicenie stawek VAT w stosunku do towarów oraz usług. Stawka VAT dla wielu towarów została podwyższona, co jak się okazało, wywołało negatywne skutki w niektórych obszarach gospodarczych.

Od lipca 2020 roku podatnicy powinni dokonywać identyfikowania towarów oraz usług na potrzeby VAT korzystając z:
- Nomenklatury scalonej (CN) lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) – w odniesieniu do towarów,
- PKWiU 2015 – w odniesieniu do usług.

Omawiany projekt przewiduje ponowne obniżenie stawek dla towarów, które od 1 lipca 2020 roku w związku z wejściem matrycy stawek VAT zyskały nową stawkę 23%. Wśród nich znajdują się:

 • urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych);

 • maszyny do pisania dla niewidomych; 

 • maszyny poligraficzne do pisma Braille'a; 

 • urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a;

 • a także nasienie zwierzęce. Do resortu finansów zaczęły docierać liczne sygnały, o tym że wzrost stawki VAT nasienia zwierzęcego powoduje także znaczny wzrost kosztów zakupu nasienia, co z kolei wywoła negatywne skutki dla całego procesu rozrodu zwierząt oraz na jakość wytwarzanych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów