0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

ZUS konto bankowe dla każdego przedsiębiorcy w 2018 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Do tej pory przedsiębiorcy opłacali składki ZUS nawet na cztery różne rachunki, w zależności od rodzaju składki. Sprawiało to wiele kłopotów, głównie z powodu ilości informacji, jaką należało podać w celu odpowiedniego zaksięgowania przelewu. Błędne wpisanie danych, takich jak odpowiedni nr konta, informacje identyfikujące płatnika, NIP i REGON, a także identyfikator deklaracji, utrudniało rozliczenie wpłaty przez ZUS, która trafiała na konto wspólne dla wszystkich przedsiębiorców. Od nowego roku sytuacja ulegnie zmianie i każdy przedsiębiorca otrzyma w ZUS konto bankowe do wpłaty składek.

ZUS konto bankowe - zmiana od nowego roku

Zmiana od stycznia 2018 sprawi, że nie będzie trzeba co miesiąc robić kilku przelewów do ZUS-u. Od nowego roku wystarczy jeden przelew na odpowiednią kwotę za wszystkie składki na jeden indywidualny rachunek bankowy. Nie będzie również potrzeby wprowadzania informacji, kto opłaca składki, gdyż dane przedsiębiorcy będą przypisane do jego konta bankowego. Dzięki temu Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł bez problemów zidentyfikować przelane składki. Jeden przelew wiąże się także z koniecznością rozdzielenia płatności na poszczególne ubezpieczenia, co będzie leżało po stronie ZUS-u.

List z informacją od ZUS-u o numerze konta  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza akcję informacyjną i od października 2017 roku do końca grudnia 2017 roku będzie rozsyłał do wszystkich przedsiębiorców listy z informacjami o numerze konta. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzyma informację o nadanym jej indywidualnym numerze konta, na które będzie wpłacać składki od 1 stycznia 2018 roku.  Informacja o NRS wysyłana będzie wyłącznie do płatników składek na podany adres do korespondencji lub adres siedziby. Razem z numerem konta przedsiębiorcy otrzymają wyjaśnienia dotyczące tej zmiany. Jeżeli przedsiębiorca nie odbierze korespondencji, ZUS podejmie próbę ustalenia aktualnego adresu i doręczenia informacji o NRS. W przypadku, gdy  do końca 2017 r. płatnik nie otrzyma listownie informacji z numerem konta, lub jeżeli zostanie ona zgubiona, należy skontaktować się z placówką ZUS lub z Centrum Obsługi Telefonicznej.

Należy zwrócić uwagę, że jeżeli przedsiębiorca będzie chciał opłacić składki za grudzień 2017 r. przed terminem ich płatności, czyli do 31 grudnia 2017 r., to wówczas należy wykonać przelewy na dotychczasowych zasadach (wykonuje odrębne przelewy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych). W przypadku gdy składki za grudzień 2017 r. opłacone będą po 1 stycznia 2018 r., wówczas obowiązujące już nowe przepisy nakazują wykonanie jednego przelewu na indywidualny numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki bankowe ZUS zostaną z 1 stycznia 2018 r. zamknięte.

Przykład 1.

Przedsiębiorca zatrudniający 10 pracowników pensje za listopad 2017 roku wypłaci 8 grudnia, w związku z czym składki za wynagrodzenie listopadowe wykazuje w deklaracji DRA za grudzień (ponieważ obowiązek wyliczenia składek powstaje w miesiącu, w którym zostają wypłacane wynagrodzenia). Deklaracje DRA za grudzień 2017 przekazuje do ZUS-u i opłaca do 15 stycznia 2018 roku. Przedsiębiorca składki za grudzień 2017 roku w styczniu 2018 roku opłaca  jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego.

Jeżeli płatnik składek oddzielnie rozlicza składki w dwóch zakresach (np. składki z działalności gospodarczej oraz za nianię), w takim wypadku ZUS prześle w informacji dwa numery rachunków składkowych. Składki z każdego zakresu należy opłacać osobno.

ZUS konto bankowe a błąd w otrzymanej informacji

Zmienione przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nałożyły na ZUS obowiązek nadania indywidualnych numerów rachunków bankowych dla każdego przedsiębiorcy w Polsce. Jeżeli ZUS poinformuje o rachunku, a on okaże się nieprawidłowy, to osoba prowadząca działalność nie poniesie za to odpowiedzialności. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli przedsiębiorca nie otrzyma informacji o numerze konta, to ma obowiązek zgłosić się ZUS-u, aby je uzyskać.

Uwaga!

Jeśli ZUS podał nieprawidłowy numer rachunku, to przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności.

Warto wiedzieć że indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. Części składowe to liczba kontrolna, stały numer (60000002026), liczba uzupełniająca i NIP przedsiębiorcy. W przypadku gdy przedsiębiorca zgłoszony jest do ZUS-u bez numeru NIP, to w NRS będzie widniał unikalny numer wygenerowany przez system ZUS. Jeżeli płatnik ma jakiekolwiek wątpliwości odnośnie do prawidłowości otrzymanego rachunku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaleca go zweryfikować. Można to zrobić na stronie www.eskladka.pl, w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w Centrum Obsługi Telefonicznej.

Ubezpieczenie chorobowe a NRS

Od 1 stycznia na przelewie nie będzie informacji o rodzaju składki, typie wpłaty i miesiącu, za który jest opłacana. Wpłaty na ubezpieczenie będą rozliczone w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie widniejące na koncie wraz z odsetkami. Może to mieć wpływ na na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom, co jest szczególnie istotne w kontekście podlegania pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, które ustaje po nieopłaceniu składki, a tak właśnie interpretowane będą przez ZUS wpłaty od nowego roku w zbyt niskiej wysokości.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów