0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Indywidualny numer rachunku składkowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2018 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych szykuje duże zmiany dla przedsiębiorców. Wśród nich można wyróżnić nowe zasady opłacania składek na poszczególne ubezpieczenia. Z początkiem nowego roku zostają bowiem zamknięte dotychczasowe rachunki przeznaczone do wpłaty składek, a każda firma otrzyma Indywidualny numer rachunku składkowego.

Jak to wyglądało do końca 2017 roku?

Aktualnie osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek dokonywania odrębnych wpłat na cztery konta prowadzone przez Narodowy Bank Polski, czyli:

  • ubezpieczeń społecznych

  • ubezpieczenia zdrowotnego

  • Fundusz Pracy i  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Każdy przelew koniecznie musi zawierać dane identyfikujące firmę (NIP, REGON, PESEL, nazwa, imię oraz nazwisko, numer i seria paszportu lub dowodu osobistego), a także określać okres rozliczeniowy, za który dokonywana jest wpłata. Przez ilość informacji, jakie podaje się przy wpłatach, przedsiębiorcy często popełniają błędy, a składki trafiają na niewłaściwe konta. Aby uprościć te rozliczenia, firmy otrzymają indywidualny numer rachunku składkowego.

Uwaga!

Z końcem roku zostają zamknięte rachunki prowadzone przez NBP. Od 1 stycznia 2018 r. wpłat należy dokonywać na jedno konto ZUS. Czyli składki za grudzień, opłacane nie wcześniej niż z początkiem nowego roku, powinny zostać przelane już na indywidualny rachunek.

Indywidualny numer rachunku składkowego dla każdego płatnika

Jedno konto w ZUS ma na celu zmniejszenie problematyczności rozliczeń składek na kontach ubezpieczonych. Od nowego roku przelew do ZUS będzie wyglądał podobnie jak np. przelew rachunku za abonament telefoniczny. Przedsiębiorca nie będzie musiał podawać danych identyfikujących czy okresów, za które dokonuje wpłaty, tak jak miało to miejsce dotychczas.

Od października ZUS rozsyła listy z indywidualnym numerem rachunku. Jeżeli płatnik nie otrzyma wiadomości dotyczącej swojego konta do 31 grudnia 2017 roku, wówczas powinien skontaktować się z Zakładem jak najszybciej. Nr można uzyskać na 3 sposoby:

  • udać się do najbliższej placówki ZUS,

  • zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00

  • sprawdzić nr na stronie https://www.eskladka.pl/

Ważne!

Osoby rozpoczynające działalność w 2018 roku zostaną poinformowane o indywidualnym numerze rachunku pocztą, niezwłocznie po założeniu konta płatnika składek.

W jaki sposób są zaksięgowane składki na jednym koncie?

Nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca prowadzi działalność samodzielnie, czy zatrudnia pracowników. Od 1 stycznia będzie dokonywał wpłat jednym przelewem niezależnie od tego, ile osób będzie pracowało w firmie i do jakich ubezpieczeń będą zgłoszeni.

Przelewy dokonywane przez płatnika zostaną proporcjonalnie rozdzielone na poszczególne ubezpieczenia i fundusze zgodnie z ostatnio przekazaną deklaracją DRA.

Każda wpłata będzie pokrywała w pierwszej kolejności wszystkie zaległości powstałe na koncie wraz z odsetkami.

Ważne!

Wpłaty w pierwszej kolejności pokrywają zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych, następnie ubezpieczenia zdrowotnego, FP, FGŚP oraz FEP.

W przypadku nadpłat wszelkie przeksięgowania pomiędzy ubezpieczeniami i funduszami będą automatyczne.

Ubezpieczenie chorobowe przy wpłatach na jedno konto ZUS

Osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu będą musiały zwracać szczególną uwagę na dokonywane przez siebie wpłaty. Dotychczas składka na ubezpieczenie chorobowe była opłacana z pozostałymi ubezpieczeniami społecznymi na tzw. konto 51. Nie miało znaczenia to, że nie opłacano składek zdrowotnych czy na FP. Jednak w związku z ustalaniem przez ZUS udziału procentowego składek na ubezpieczenia i fundusze, niższa wpłata na indywidualny numer rachunku składkowego może spowodować ustanie ubezpieczenia chorobowego, a co za tym idzie przedsiębiorca utraci prawo do świadczeń w razie choroby czy macierzyństwa.

Jedno konto w ZUS - rozliczenie składek widoczne na PUE

Indywidualny numer konta na Platformie Usług Elektronicznych będzie widoczny dopiero od nowego roku w kartotece płatnika.

Po założeniu profilu płatnika, można bez problemu kontrolować rozliczenia oraz wpłaty na koncie.

Indywidualny numer rachunku składkowego w ZUS

Kwoty do zapłaty wynikające z deklaracji DRA są porównywane z faktycznie dokonywanym przez płatnika przelewem. Na profilu można zweryfikować aktualne salda składek na FUS, FUZ, FP i FGŚP. W razie niezgodności łatwo ustalić, czy na koncie powstała nadpłata (saldo MA) czy niedopłata składek (saldo WN).

Indywidualny numer rachunku składkowego na PUE ZUS

Wprowadzenie indywidualnego rachunku bankowego do systemu wFirma.pl

Aby wprowadzić indywidualny numer rachunku składkowego w systemie wFirma.pl, wystarczy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » ZUS.

Numer konta nadanego przedsiębiorcy należy wprowadzić w polu Indywidualne konto bankowe.

Indywidualny numer rachunku składkowego w systemie wfirma.pl

Co ważne, system weryfikuje czy podany rachunek jest poprawny. W razie błędów nie pozwala na zapisanie wprowadzonych danych. Funkcja, będzie dostępna w systemie od 1 stycznia 2018 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów