0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Abolicja składek ZUS - kto może skorzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Abolicja składek ZUS

Abolicja składek ZUS od dawna była oczekiwana przez przedsiębiorców, którzy w okresie między rokiem 1999 a 2009 nie opłacali składek ZUS w przypadku zawieszenia działalności. W dniu 15 stycznia 2013 r. mogli oni odetchnąć z ulgą - od tej daty obowiązuje bowiem ustawa o umorzeniu należności pozostałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Wprowadzenie ww. ustawy pozwoli przedsiębiorcom umorzyć długi, powstałe z tytułu nieopłacania obowiązkowych składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych, zdrowotnych i na Fundusz Pracy. Co ważne, jako że nie da się w praktyce ustalić, kto rzeczywiście padł ofiarą niejednoznacznych decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a kto nie opłacał składek celowo, także nie do końca uczciwi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z umorzenia długów.

Natomiast podatnicy, którzy do chwili wejścia ustawy o abolicji zdążyli już uiścić kwotę swojego zadłużenia, nie będą mieli możliwości odzyskania wpłaconych pieniędzy.

Jak można skorzystać z abolicji

W jaki sposób można skorzystać z abolicji? Przede wszystkim należy rozpocząć od złożenia do ZUS-u dokumentacji. W zależności od tego, czy podatnik w dniu 1 września 2012 r. oraz w dniu składania wniosku prowadzi działalność, czy nie, dokumentacja ta będzie wyglądała nieco inaczej. Przy zamkniętej działalności wystarczy przedłożyć w zakładzie wniosek o umorzenie długu. Natomiast, jeśli w którymś z ww. momentów podatnik nadal prowadzi swoją firmę, będzie musiał - obok wniosku - złożyć także:

  • wypełniony “Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”,
  • wypełniony “Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”,
  • oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej,
  • zaświadczenie/oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

Na złożenie wymienionych wyżej dokumentów podatnik ma czas do 24 miesięcy od wejścia w życie ustawy - czyli w praktyce, od 15 stycznia 2013 r. Nieco inaczej sytuacja ma się w przypadku przedsiębiorców, którym ZUS już po wejściu w życie ustawy wydał decyzję o :

  • podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,
  • wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,
  • przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią.

W takiej sytuacji czas na złożenie wniosku wynosi co do zasady 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji, chyba, że ogólny termin 24 miesięcy będzie dłuższy.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów