0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

BHP w firmie

BHP w firmie

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - wymogi BHP

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny spełniać szereg wytycznych dotyczących rodzaju i wielkości, które są określone w rozporządzeniu w sprawie przepisów ogólnych BHP. Przeczytaj, jakie wymagania muszą spełniać te pomieszczenia w zakładzie pracy!

19 sierpnia 2022

BHP w firmie

Okulary do pracy przy komputerze - czy pracodawca ma obowiązek finansowania okularów pracownika?

Osoby, które mają stwierdzone, że muszą nosić okulary do pracy przy komputerze, mają prawo zwrócić się do pracodawcy z prośbą o dofinansowanie szkieł korekcyjnych. Czy kwota takiej refundacji jest ograniczona? Przeczytaj i dowiedz się!

5 kwietnia 2022

BHP w firmie

Terminy badań lekarskich i szkoleń BHP dla pracowników w czasie epidemii

Kodeks pracy jasno precyzuje, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy. Niestety epidemia spowodowała, że zmieniły się terminy badań lekarskich. Przeczytaj!

28 czerwca 2022

BHP w firmie

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze

Środki ochrony indywidualnej to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony. Czego nie zaliczamy do tych środków ochrony? Kiedy pracownik powinien je stosować? Przeczytaj i sprawdź w naszym artykule!

28 października 2021

BHP w firmie

Ustalenia pokontrolne dokonane przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest uprawniona do kontroli warunków higieny pracy w zakładach pracy w ramach tzw. zapobiegawczego oraz bieżącego nadzoru sanitarnego. Czym są ustalenia pokontrolne dokonane przez PIS? Przeczytaj ten artykuł i sprawdź!

1 czerwca 2022

BHP w firmie

Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej

Jednym z obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest ocena ryzyka zawodowego. Wykonanie jej nie jest uwarunkowane od tego czy pracownik wykonuje swoją pracę w zakładzie czy w swoim domu. Dowiedz się więcej!

4 czerwca 2022

BHP w firmie

Ocena ryzyka zawodowego – czy należy zapoznać z nią praktykantów i stażystów?

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczy każdego pracodawcy. Czy ocena ryzyka zawodowego wymagana jest również w przypadku zatrudnienia stażystów i praktykantów? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

20 stycznia 2022

BHP w firmie

Kary za naruszenie zasad BHP w związku z koronawirusem

Sytuacja związana z epidemią całkowicie przeorganizowała zakłady pracy. Wprowadzono wiele obostrzeń i nowych zasad BHP. Czy pracodawcy grożą sankcje i kary za naruszenie zasad BHP w związku z koronawirusem? Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat!

25 czerwca 2022

BHP w firmie

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić środki ochrony indywidualnej?

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Środki ochrony indywidualnej muszą być udostępniane przez zatrudniającego całkowicie za darmo – pracownik nie może ponosić w tym zakresie kosztów. Przeczytaj artykuł i sprawdź to!

25 czerwca 2022

BHP w firmie

Szkolenie BHP w pracy zdalnej - czy jest obowiązkowe?

Praca zdalna od 2020 r. stała się standardem w wielu firmach. Oczywiście wszystko za sprawą pandemii koronawirusa. Jednak pracodawca nie może zapominać o swoich obowiązkach względem pracowników. Jak wygląda szkolenie BHP w pracy zdalnej? Przeczytaj!

23 lutego 2022

BHP w firmie

Obowiązek zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej

Dostęp do środków higieny osobistej powinien być zapewniony każdemu pracownikowi bez względu na stanowisko oraz formę zatrudnia. Jak wygląda obowiązek zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

25 czerwca 2022

BHP w firmie

Komisja BHP a konsultacje w zakresie BHP

U pracodawców, u których funkcjonuje komisja bhp, konsultacje z przedstawicielami pracowników mogą odbywać się w tej komisji. Kiedy należy powołać komisję bhp i prowadzić konsultacje w zakresie bhp? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej?

25 czerwca 2022

BHP w firmie

Nadzór nad pracownikami w zakresie BHP

To osoby kierujące pracownikami odpowiadają za organizację i nadzór nad przebiegiem prac w zakładzie. Czy odpowiadają one także za nadzór nad pracownikami w zakresie BHP przy pracach niebezpiecznych? Przeczytaj i dowiedz się więcej!

26 lipca 2022

BHP w firmie

Pracownik tymczasowy - obowiązki w zakresie BHP

Zatrudniając pracownika tymczasowego pracodawca ma obowiązek zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Czy pracownik tymczasowy powinien przejść badania lekarskie oraz szkolenie BHP? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

7 kwietnia 2022

BHP w firmie

Współdziałanie pracodawców – koordynator ds. bhp

Zadaniem koordynatora ds. bhp jest nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w danym miejscu Jakie uprawnienia ma koordynator ds. bhp? Przeczytaj artykuł, dowiedz się więcej i poznaj odpowiedź na to pytanie!

7 kwietnia 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów