0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

BHP w firmie

BHP w firmie

Czy refundacja okularów kupionych przed podjęciem pracy jest możliwa?

Osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy może ubiegać się o refundację okularów. Jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać? Czy refundacja okularów kupionych przez pracownika przed podjęciem pracy jest możliwa? Przeczytaj, aby się dowiedzieć!

25 czerwca 2022

BHP w firmie

Co grozi za naruszenie zasad BHP i przepisów ochrony przeciwpożarowej?

Naruszenie zasad BHP oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej skutkuje nałożeniem wysokich kar zarówno na pracodawcę, jak i pracownika. Przeczytaj i zapoznaj się z obowiązkami wynikającymi z wyżej wymienionych norm oraz konsekwencjami za ich złamanie.

17 stycznia 2022

BHP w firmie

Praca przy komputerze – wymagania z zakresu BHP

Długotrwała praca przy komputerze może być szkodliwa dla zdrowia. Jakie obowiązki w zakresie BHP ma pracodawca zatrudniający osoby na stanowiskach biurowych? Czy za pracę przed monitorem przysługują dodatkowe uprawnienia? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

3 lutego 2022

BHP w firmie

Czy w każdym zakładzie pracy mu działać służba BHP?

Kodeks pracy nakłada obowiązek zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z BHP w firmie. Aby zapewnić właściwą realizację, powstaje w zakładach służba BHP. Przeczytaj i sprawdź, czy musisz ją utworzyć w swoim przedsiębiorstwie!

17 stycznia 2022

BHP w firmie

Ochrona kobiet w ciąży w zakresie BHP - najważniejsze aspekty

Ochrona kobiet w ciąży gwarantuje zakaz zatrudniania kobiet do pracy w ciężkich i szkodliwych dla zdrowia warunkach. Jakie prace są zakazane dla kobiet w ciąży? Do czego zobowiązany jest pracodawca, żeby zapewnić odpowiednie warunki pracy? Przeczytaj!

1 października 2020

BHP w firmie

Wypadek przy pracy i postępowanie wypadkowe - co należy wiedzieć?

W myśl Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć. Przeczytaj!

15 marca 2022

BHP w firmie

Przeprowadzenie badań okresowych pracownika biurowego

Podstawą dopuszczenia do pracy każdego pracownika jest orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Jak często powinno nastąpić przeprowadzenie badań okresowych pracownika biurowego? Przeczytaj i sprawdź!

17 stycznia 2022

BHP w firmie

Roczna analiza stanu BHP w firmie - jak przeprowadzić?

Analiza stanu BHP powinna zostać przeprowadzona co najmniej raz w roku przez osobę wykonującą obowiązki służby BHP. Ma ona służyć poprawie bezpieczeństwa pracy w danym zakładzie pracy. Kto ją przeprowadza? Jak ją opracować? Sprawdź w poniższym artykule!

20 lipca 2022

BHP w firmie

Badania lekarskie - skierowanie pracownika przez pracodawcę

Od 1 kwietnia 2015 roku zmieniły się zasady kierowania pracowników na badania lekarskie. Czy skierowanie pracownika na badania lekarskie jest obowiązkiem przedsiębiorcy czy możliwe jest wykorzystanie na podstawie orzeczeń z poprzedniej pracy? Sprawdź!

22 lutego 2019

BHP w firmie

Pierwsza pomoc w firmie - jakie obowiązki ma pracodawca?

Za przestrzeganie przepisów BHP w zakładzie pracy odpowiedzialny jest pracodawca. Powinien wyznaczyć również osoby odpowiedzialne za udzielenie pierwszej pomocy. Przeczytaj i dowiedz się, jak w praktyce powinna wyglądać pierwsza pomoc w działalności!

17 marca 2020

BHP w firmie

Praca przy komputerze – jakie są wymagania bhp

Praca przy komputerze nie posiada wysokiego stopnia ryzyka zawodowego, jednak również na tym stanowisku obowiązują szczególne przepisy BHP. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź jakie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy należy zapewnić pracownikowi!

26 kwietnia 2022

BHP w firmie

Karta szkolenia wstępnego BHP - wzór do pobrania

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić nowemu pracownikowi szkolenie w zakresie przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy i zapoznać z zasadami BHP związanymi z jego stanowiskiem. Dowodem odbycia takiego szkolenia jest karta szkolenia wstępnego BHP.

20 maja 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów