0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

20 wyników dla tematu: umowa-uzyczenia

Artykuły:

Umowa użyczenia nieruchomości - jak ją rozliczyć?

Właściciel, który oddaje nieruchomość w ramach umowy użyczenia, nie uzyskuje żadnych opłat i świadczeń od biorącego. Na czym polega umowa użyczenia nieruchomości i czy w jej przypadku powstaje przychód podatkowy po którejś ze stron? Przeczytaj!

11 czerwca 2024

Użyczenie w księgach rachunkowych - ewidencja

Umowa użyczenia co do zasady ma charakter nieodpłatny. Powoduje ona jednak powstanie przychodu po stronie biorącego z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Czy wiesz, jak prawidłowo wykazać użyczenie w księgach rachunkowych? Wyjaśniamy w artykule!

15 lutego 2024

Użytkowanie samochodu na podstawie umowy użyczenia a przychód

Umowa użyczenia jest jedną z popularnych umów w przypadku gdy przedsiębiorca chce wykorzystywać samochód czy przedmiot, który jest własnością innej osoby. Sprawdź, jak rozliczyć użytkowanie samochodu na podstawie umowy użyczenia! Odpowiedź w artykule!

26 września 2023

Użyczenie pojazdu spółce przez wspólnika - czy podlega PCC?

Bywają sytuację, że jeden ze wspólników spółki osobowej użycza bezpłatnie własny samochód do użytkowania na cele spółki. Czy użyczenie pojazdu spółce przez wspólnika jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

1 grudnia 2022

Użyczenie mieszkania na siedzibę firmy na gruncie PIT

W sytuacji, gdy właściciel udostępnia lokal nieodpłatnie mamy do czynienia z umową użyczenia. Ze względu na jej charakter, najczęściej zawierana jest w gronie rodzinnym. Sprawdź, jakie konsekwencje podatkowe niesie użyczenie mieszkania na siedzibę firmy!

10 maja 2022

Nieodpłatne udostępnienie środków trwałych a odpisy amortyzacyjne

Czy nieodpłatne udostępnienie środków trwałych wiąże się z obowiązkiem spisania umowy użyczenia? Czy odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych będą kosztem podatkowym? W jaki sposób poprawnie ująć umorzenia użyczonych środków? Przeczytaj artykuł!

14 kwietnia 2022

Umowa użyczenia na gruncie podatku VAT

Co do zasady opodatkowaniu VAT podlegają świadczone usługi oraz dokonywane dostawy towarów w ramach prowadzonej działalności. Czy tylko te czynności opodatkowane są VAT? W artykule przeanalizujemy czy umowa użyczenia podlega opodatkowaniu na gruncie VAT!

5 listopada 2021

Użyczenie lokalu a konsekwencje podatkowe

Wynajem nieruchomości zazwyczaj generuje przychody, jednak są przypadki kiedy właściciel lokalu decyduje się go użyczyć zamiast wynająć. Czy użyczenie lokalu od osoby trzeciej generuje skutki podatkowe? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

17 lutego 2020

Umowa użyczenia - wzór z omówieniem

Umowa użyczenia jest zezwolenie użyczającego na używanie danej rzeczy przez biorącego. W przeciwieństwie od umowy najmu ma ona charakter bezpłatny. Dowiedz się, jak sporządzić umowę użyczenia i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!

5 kwietnia 2019

Remont użyczonego lokalu a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Przedsiębiorca często prowadząc działalność korzysta z lokalu, który nie jest jego własnością na zasadzie umowy użyczenia. Co w sytuacji gdy następuje remont użyczonego lokalu? Czy w takiej sytuacji dla powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

23 marca 2018

Umowa użyczenia samochodu - wzór z omówieniem

Umowa użyczenia samochodu dotyczy zdarzenia, kiedy to użyczający zezwala na bezpłatne używanie samochodu przez biorącego w używanie. Sprawdź, jakie elementy powinna zawierać umowa użyczenia samochodu oraz pobierz jej darmowy wzór w formacie PDF lub DOCX!

26 lutego 2018

Wzór Umowa użyczenia z omówieniem

Zawarcie umowy użyczenia powoduje, że użyczający zezwala biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Sprawdź, co powinna zawierać umowa użyczenia. Pobierz bezpłatny wzór umowy użyczenia w formacie pdf lub doc.

16 lutego 2018

Umowa użyczenia a problemy w deklaracji podatkowej

Umowa użyczenia zgodnie z kodeksem cywilnym oznacza sytuację, w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie użyczonej rzeczy na czas określony lub nie. Zobacz, jakie problemy w PIT można napotkać zawierając umowę użyczenia!

5 czerwca 2017

Umowa użyczenia - wzór z omówieniem

Umowa użyczenia jest zezwolenie użyczającego na używanie danej rzeczy przez biorącego. W przeciwieństwie od umowy najmu ma ona charakter bezpłatny. Dowiedz się, jak sporządzić umowę użyczenia i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!

19 grudnia 2016

Umowa użyczenia w działalności gospodarczej

Umowa użyczenia powstaje w momencie, gdy jedna strona (użyczający) zezwala drugiej stronie (biorącemu) na korzystanie z jej majątku przez czas określony lub nieokreślony. Dowiedz się więcej, czytając nasz artykuł.

24 września 2016

Umowa użyczenia - co warto wiedzieć

Umowa użyczenia obejmuje nieodpłatne korzystanie z cudzego majątku, co skutkuje powstaniem przychodu u osoby biorącej użyczenie. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

18 września 2016

Prowadzenie działalności w użyczonym lokalu

Jak należy księgować faktury za media, prowadząc działalność w lokalu użytkowanym na podstawie umowy użyczenia?

7 kwietnia 2015

Wydatki na eksploatację samochodu syna w kosztach firmowych

Czy wydatki związane z bieżącym użytkowaniem prywatnego auta wykorzystywanego w działalności można zaliczyć do kosztów?

22 grudnia 2014

Użyczenie mieszkania a przychód

Czy użyczenie mieszkania członkowi rodziny będzie jednoznaczne z powstaniem przychodu po jego stronie?

21 lipca 2014

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów