Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat umowa użyczenia

2019-04-05

Umowy

Umowa użyczenia - wzór z omówieniem

Umowa użyczenia - darmowy wzór Umowa użyczenia jest zezwolenie użyczającego na używanie danej rzeczy przez biorącego. W przeciwieństwie od umowy najmu ma ona charakter bezpłatny. Dowiedz się, jak sporządzić umowę użyczenia i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC! czytaj dalej

Użytkowanie samochodu na podstawie umowy użyczenia a przychód

Użytkowanie samochodu na podstawie umowy użyczenia w działalności gospodarczej Umowa użyczenia jest jedną z popularnych umów w przypadku gdy przedsiębiorca chce wykorzystywać samochód czy przedmiot, który jest własnością innej osoby. Sprawdź, jak rozliczyć użytkowanie samochodu na podstawie umowy użyczenia! Odpowiedź w artykule! czytaj dalej

Nieodpłatne udostępnienie środków trwałych a odpisy amortyzacyjne

Nieodpłatne udostępnienie środków trwałych dla innego podatnika Czy nieodpłatne udostępnienie środków trwałych wiąże się z obowiązkiem spisania umowy użyczenia? Czy odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych będą kosztem podatkowym? W jaki sposób poprawnie ująć umorzenia użyczonych środków? Przeczytaj artykuł! czytaj dalej

Remont użyczonego lokalu a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Remont użyczonego lokalu a przychód z nieodpłatnych świadczeń Przedsiębiorca często prowadząc działalność korzysta z lokalu, który nie jest jego własnością na zasadzie umowy użyczenia. Co w sytuacji gdy następuje remont użyczonego lokalu? Czy w takiej sytuacji dla powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń? czytaj dalej
2018-02-26

Umowy

Umowa użyczenia samochodu - wzór z omówieniem

Umowa użyczenia samochodu - darmowy wzór Umowa użyczenia samochodu dotyczy zdarzenia, kiedy to użyczający zezwala na bezpłatne używanie samochodu przez biorącego w używanie. Sprawdź, jakie elementy powinna zawierać umowa użyczenia samochodu oraz pobierz jej darmowy wzór w formacie PDF lub DOCX! czytaj dalej
2018-02-16

Umowy

Wzór Umowa użyczenia z omówieniem

Umowa użyczenia - pobierz wzór Zawarcie umowy użyczenia powoduje, że użyczający zezwala biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Sprawdź, co powinna zawierać umowa użyczenia. Pobierz bezpłatny wzór umowy użyczenia w formacie pdf lub doc. czytaj dalej

Umowa użyczenia a problemy w deklaracji podatkowej

Umowa użyczenia - konsekwencje podatkowe Umowa użyczenia zgodnie z kodeksem cywilnym oznacza sytuację, w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie użyczonej rzeczy na czas określony lub nie. Zobacz, jakie problemy w PIT można napotkać zawierając umowę użyczenia! czytaj dalej

Umowa użyczenia w działalności gospodarczej

umowa użyczenia Umowa użyczenia powstaje w momencie, gdy jedna strona (użyczający) zezwala drugiej stronie (biorącemu) na korzystanie z jej majątku przez czas określony lub nieokreślony. Dowiedz się więcej, czytając nasz artykuł. czytaj dalej

Umowa użyczenia - co warto wiedzieć

umowa użyczenia - czym jest? Umowa użyczenia obejmuje nieodpłatne korzystanie z cudzego majątku, co skutkuje powstaniem przychodu u osoby biorącej użyczenie. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Prowadzenie działalności w użyczonym lokalu

Jak należy księgować faktury za media, prowadząc działalność w lokalu użytkowanym na podstawie umowy użyczenia? czytaj dalej

Wydatki na eksploatację samochodu syna w kosztach firmowych

Czy wydatki związane z bieżącym użytkowaniem prywatnego auta wykorzystywanego w działalności można zaliczyć do kosztów? czytaj dalej

Użyczenie mieszkania a przychód

Czy użyczenie mieszkania członkowi rodziny będzie jednoznaczne z powstaniem przychodu po jego stronie? czytaj dalej

Umowa najmu samochodu w podatkowej księdze

Umowa najmu samochodu Koszt uzyskania przychodu stanowią wydatki poniesione do celów prowadzenia działalności gospodarczej, a zatem również wydatki związane z użytkowaniem samochodu. Dowiedz się, jak powinna być ujęta umowa najmu samochodu w podatkowej księdze! czytaj dalej

Umowa użyczenia nieruchomości w podatkowej księdze

Ogólne regulacje w zakresie umów użyczenia zostały zawarte w Kodeksie cywilnym. Cechą charakterystyczną użyczenia jest jego nieodpłatny charakter, czytaj dalej