Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Artykuły na temat umowa użyczenia

2016-10-28

Wzory umów

Umowa użyczenia - wzór z omówieniem

umowa użyczenia Umowa użyczenia jest zezwolenie użyczającego na używanie danej rzeczy przez biorącego. W przeciwieństwie od umowy najmu ma ona charakter bezpłatny. Dowiedz się, jak sporządzić umowę użyczenia i pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC! czytaj dalej

Umowa użyczenia w działalności gospodarczej

umowa użyczenia Umowa użyczenia powstaje w momencie, gdy jedna strona (użyczający) zezwala drugiej stronie (biorącemu) na korzystanie z jej majątku przez czas określony lub nieokreślony. Dowiedz się więcej, czytając nasz artykuł. czytaj dalej

Umowa użyczenia - co warto wiedzieć

umowa użyczenia - czym jest? Umowa użyczenia obejmuje nieodpłatne korzystanie z cudzego majątku, co skutkuje powstaniem przychodu u osoby biorącej użyczenie. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej
2015-12-04

Wzory umów

Umowa użyczenia samochodu - wzór z omówieniem

umowa użyczenia samochodu Umowa użyczenia samochodu dotyczy zdarzenia, kiedy to użyczający zezwala na bezpłatne używanie samochodu przez biorącego w używanie. Sprawdź, jakie elementy powinna zawierać umowa użyczenia samochodu oraz pobierz jej darmowy wzór w formacie PDF lub DOCX! czytaj dalej

Prowadzenie działalności w użyczonym lokalu

Jak należy księgować faktury za media, prowadząc działalność w lokalu użytkowanym na podstawie umowy użyczenia? czytaj dalej

Wydatki na eksploatację samochodu syna w kosztach firmowych

Czy wydatki związane z bieżącym użytkowaniem prywatnego auta wykorzystywanego w działalności można zaliczyć do kosztów? czytaj dalej

Użyczenie mieszkania a przychód

Czy użyczenie mieszkania członkowi rodziny będzie jednoznaczne z powstaniem przychodu po jego stronie? czytaj dalej

Umowa najmu samochodu w podatkowej księdze

Umowa najmu samochodu Koszt uzyskania przychodu stanowią wydatki poniesione do celów prowadzenia działalności gospodarczej, a zatem również wydatki związane z użytkowaniem samochodu. Dowiedz się, jak powinna być ujęta umowa najmu samochodu w podatkowej księdze! czytaj dalej

Umowa użyczenia nieruchomości w podatkowej księdze

Ogólne regulacje w zakresie umów użyczenia zostały zawarte w Kodeksie cywilnym. Cechą charakterystyczną użyczenia jest jego nieodpłatny charakter, czytaj dalej