0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

11 wyników dla tematu: wartosc-poczatkowa-srodkow-trwalych

Artykuły:

Wycena prywatnego majątku wnoszonego do środków trwałych po zmianach Polskiego Ładu

Wprowadzenie majątku prywatnego do środków trwałych wymaga dokonania jego wyceny. Wycena zależna jest od sposobu nabycia danego środka trwałego. Jak zmieniła się wycena prywatnego majątku wnoszonego do środków trwałych po zmianach Polskiego Ładu. Sprawdź!

10 stycznia 2023

Wycena wartości środków trwałych - co powinieneś wiedzieć?

Wycena wartości środków trwałych zależy od sposobu ich nabycia. Sprawdź, jak powinna przebiegać prawidłowa wycena środków trwałych oraz w jaki sposób dokonać wyceny składników stanowiących współwłasność! Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

9 stycznia 2023

Wartość początkowa samochodu wykupionego z leasingu - jak ustalić?

Umowa leasingu operacyjnego to jedna z najpopularniejszych form zakupu samochodu osobowego przez firmy w Polsce. Podatnicy zazwyczaj po zakończeniu leasingu dokonują jego wykupu. Jaka jest wartość początkowa samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego?

22 czerwca 2022

Wartość początkowa środków trwałych i WNiP - jak ustalić?

Wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ustalana jest m. in. na podstawie sposobu ich nabycia. Przedsiębiorca powinien wiedzieć jaką metodę wyceny wartości początkowej tych elementów należy zastosować. Dowiedz się więcej!

17 sierpnia 2021

Koszty montażu środka trwałego a wartość początkowa

Czy zakupiony klimatyzator oraz poniesione związku z tym koszty montażu będą powiększać jego wartość początkową?

4 czerwca 2021

Środki trwałe - czym są i jak je ewidencjonować?

Właściwe określenie rodzaju wydatku to pierwszy krok na drodze do prawidłowej ewidencji. Dowiedz się, jak należy klasyfikować środki trwałe, jak ustalić ich wartość początkową oraz jakie informacje należy ująć w ewidencji. Przeczytaj i sprawdź!

20 maja 2021

Remont środka trwałego a jego amortyzacja - czy jest to możliwe?

Remont środka trwałego to proces gospodarczy, na który często decydują się przedsiębiorcy. Czy ma on wpływ na amortyzację tego środka w tym czasie? Jak prawidłowo ująć remont w księgach rachunkowych? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

26 marca 2021

Środki trwałe w firmie - istotne informacje

Co stanowi środek trwały w firmie? W jaki sposób należy dokonać jego księgowania? Jakie metody amortyzacji wyróżniamy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule. Przeczytaj i dowiedz się, czym są środki trwałe w firmie i co warto wiedzieć!

21 grudnia 2020

Amortyzacja środków trwałych w działalności gospodarczej

Amortyzacja środków trwałych polega regularnym ujmowaniu w kosztach podatkowych tak zwanych odpisów amortyzacyjnych. W wyniku tego działania podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu. Dowiedz się, jak należy prawidłowo amortyzować środki trwałe!

22 listopada 2019

Aktualizacja wyceny środków trwałych - kiedy jest możliwa?

Często okazuje się, że wartość bilansowa posiadanych oraz regularnie amortyzowanych środków trwałych jest dużo niższa ich wartość rynkowa. Kiedy i na podstawie jakich przepisów może zostać przeprowadzona aktualizacja wyceny środków trwałych? Sprawdź!

19 listopada 2018

Koszty prowizji bankowej mogą podwyższyć wartość początkową środka trwałego!

W jaki sposób należy rozliczyć koszty prowizji bankowej od kredytu na zakup środków trwałych?

16 stycznia 2015

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów