Poradnik Przedsiębiorcy

Koszty montażu środka trwałego a wartość początkowa

W biurze mojej firmy zamontowałem klimatyzację, którą chcę wprowadzić na środki trwałe. Jeżeli zakupiłem klimatyzator (netto 4000 zł) wraz z montażem (netto 2500 zł), to wartość początkową środka trwałego będzie stanowiła wartość samego sprzętu powiększona o koszty montażu?

Karol, Oława

 

Amortyzacji podlega cena nabycia danego środka trwałego, czyli kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem środka trwałego (naliczone do dnia przekazania środka trwałego w użytkowanie). Są to m.in. koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, czy właśnie koszty montażu, itp.

W związku z powyższym, jeżeli jest Pan czynnym podatnikiem VAT, wartość początkową klimatyzatora będzie stanowiła cała kwota (6500 zł), obejmująca wartość samego sprzętu, powiększona o koszt montażu.