0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

B_MPV_PROWIZJA kiedy należy oznaczać w pliku JPK-V7?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach prowadzonej działalności pośredniczę w sprzedaży bonów. Czy z uwagi na mój rodzaj działalności i wykonywanych usług jestem zobowiązany do oznaczania w pliku JPK_V7 faktur sprzedaży? Dla jakiego typu sprzedaży dokonuje się oznaczenia B_MPV_PROWIZJA i jaki JPK mam wysyłać, jeśli rozliczam się miesięcznie z VAT?

Dawid, Warszawa

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami od 1 października 2020 roku wszyscy podatnicy VAT czynni zobowiązani są do oznaczania rodzajów transakcji, w tym rodzajów sprzedawanych towarów i usług, w nowej strukturze pliku JPK_V7. Oznaczenie transakcji, towarów i usług polega na wskazaniu przy danej fakturze sprzedaży (dotyczy także zakupów) kodu literowego, a w przypadku towarów i usług oznaczenia GTU wraz z numerem od 1 do 13 – numery określają konkretny rodzaj towarów i usług.

JPK_V7 - struktura

Nowa struktura pliku JPK_V7 funkcjonuje w dwóch wersjach:

  • dla podatników miesięcznych w postaci JPK_V7M,
  • dla podatników kwartalnych w postaci JPK_V7K.

Zgodnie z powyższym podatnik VAT rozliczający się za okresy miesięczne jest zobowiązany do składania co miesiąc pliku JPK_V7 w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Plik JPK_V7M składa się z dwóch części: deklaracyjnej i ewidencyjnej. Symbole dotyczące rodzajów transakcji ujmowane są w części ewidencyjnej pliku JPK po stronie podatku należnego.

Transfer bonów a oznaczenia

Nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego wymusza na podatnikach stosowanie oznaczeń wobec transakcji dotyczących emisji bonów jednego lub różnego przeznaczenia. Co do zasady bonem jednego przeznaczenia jest bon wymienialny na konkretną usługę/ towar, który jest znany podczas jego wydania. Z kolei bon różnego przeznaczenia nie określa, jakiego produktu dotyczy, co pozwala na jego wymienialność na dowolny produkt. Dokonując transferu bonu różnego przeznaczenia, podatnik nie jest w stanie określić – na moment wydania bonu – jakiej dokładnie usługi lub towaru będzie dotyczył. O tym, na co bon zostanie wymieniony, nabywca zdecyduje w końcowym rozrachunku.

Na potrzeby pliku JPK_V7 bony jednego przeznaczenia otrzymały symbol SPV, natomiast bony różnego przeznaczenia symbol MPV. W zależności od rodzaju bonu oraz rodzaju transakcji stosować należy poniższe oznaczenia:

  • B_SPV: dotyczy transferu bonu jednego przeznaczenia, który jest dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, czyli takiego, który dokonuje wymiany wyemitowanego bonu na towar w ramach własnej działalności.
  • B_SPV_DOSTAWA: dotyczy dostawy towarów i usług, które podlegają wymianie na bon jednego przeznaczenia, przy czym podatnik dokonujący wymiany nie emituje bonów we własnym imieniu.
  • B_MPV_PROWIZJA: dotyczy pośrednictwa bonu różnego przeznaczenia, który dokonywany jest przez podatnika niebędącego sprzedawcą towarów i usług podlegających wymianie na bon.

Zgodnie z powyższym symbol B_MPV_PROWIZJA jest nadawany w odniesieniu do transakcji dokumentującej sprzedaż bonów różnego przeznaczenia, które zostały wyemitowane przez inny podmiot, niż ten produkujący towary czy świadczący usługi objęte bonem.

Przykład 1.

Pani Anna w ramach działalności A sprzedaje bony różnego przeznaczenia, które podlegają realizacji u producenta X. Jakim symbolem powinna oznaczyć transakcje sprzedaży w pliku JPK_V7?

Z uwagi na fakt, iż pani Anna świadczy usługi pośrednictwa w zakresie transmisji bonów różnego przeznaczenia, wymienialnych na towar/usługę u producenta, w nowym pliku JPK_V7 fakturę sprzedaży dokumentującą transakcję powinna oznaczać symbolem B_MPV_PROWIZJA.

B_MPV_PROWIZJA – oznaczenie techniczne

Usługi związane z pośrednictwem lub inne dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT, zostały wskazane jako takie, które wymagają dodatkowego oznaczenia w nowej strukturze pliku JPK_V7.

Broszura informacyjna dotycząca struktury JPK_VAT z deklaracją wymaga oznaczania takiej transakcji symbolem B_MPV_PROWIZJA. Oznaczenie procedur prezentowane za pomocą symbolu B_MPV_PROWIZJA technicznie polega na zaznaczeniu „1” w polu odpowiadającym B_MPV_PROWIZJA w przypadku wystąpienia tej procedury na fakturze sprzedaży, bez konieczności wyodrębniania poszczególnych wartości, w tym kwot podatku. Jeśli dana procedura nie będzie miała miejsca, pole pozostawia się puste. Wskazany symbol znajduje się w części ewidencyjnej struktury w zakresie podatku należnego. W przypadku gdy faktura sprzedaży dokumentuje więcej niż jedną transakcję transferu bonów, konieczne jest zastosowanie więcej niż jednego oznaczenia.

Przykład 2.

Pani Lidia prowadzi działalność w zakresie sprzedaży farb malarskich, emisji bonów jednego przeznaczenia podlegających wymianie w jej sklepie oraz w zakresie sprzedaży bonów różnego przeznaczenia, które podlegają wymianie na towar/usługę u kontrahenta X. Jeśli w październiku pani Lidia wystawi fakturę sprzedaży dokumentującą sprzedaż bonu różnego przeznaczenia i jednego przeznaczenia, to jaki symbol musi wskazać w pliku JPK_V7?

W powyższym przypadku konieczne jest wykazanie dwóch symboli względem wystawionej faktury: B_SPV oraz B_MPV_PROWIZJA.

B_MPV_PROWIZJA – i nie tylko – w systemie wfirma.pl

Użytkownicy systemu wfirma.pl mają możliwość skorzystania z automatycznego oznaczania transakcji w pliku JPK_V7, dzięki rozbudowanej funkcjonalności systemu. Wystarczy, że użytkownik wybierze rodzaje transakcji, w których uczestniczy, w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » TRANSAKCJE SZCZEGÓLNE.

b_mpv_prowizja wybór w systemieWskazanie określonych rodzajów transakcji umożliwi ich wybór podczas wystawiania faktury sprzedaży, co spowoduje automatyczne oznaczenie faktur sprzedaży w pliku JPK_V7 odpowiednim symbolem, bez konieczności ingerencji użytkownika bezpośrednio w plik JPK.

b_mpv_prowizja - wybór przy wprowadzaniu fakturyPowyższe rozwiązanie jest nie tylko wygodne, ale i bezpieczne, z uwagi na fakt, iż oznaczenie rodzaju sprzedaży sprowadza się jedynie do wyboru transakcji podczas wystawiania faktury – użytkownik nie dokonuje samodzielnego, ręcznego oznaczania transakcji w pliku JPK_V7, co całkowicie wyklucza pomyłkę.

Więcej informacji na temat działania oznaczeń transakcji szczególnych zostały opisane w artykule: Oznaczenia szczególnych rodzajów transakcji w JPK V7

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów