0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dwie faktury do jednego paragonu wystawionego na kasie fiskalnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę ewidencję sprzedaży dla osób fizycznych na kasie fiskalnej. Często bywa tak, że klienci proszą mnie o wystawienie faktury do paragonu, jednak ostatnio klient zażądał dwóch faktur do jednego paragonu. I tu pojawia się moje pytanie, czy mogę wystawić dwie faktury do jednego paragonu?

Krystyna, Kalisz

 

Wystawianie faktur do paragonu jest częstą praktyką przedsiębiorców. Jednak w celu uzyskania informacji, czy możliwe jest wystawienie dwóch faktur do jednego paragonu należałoby zasięgnąć do ustawy o VAT oraz wydanych interpretacji podatkowych.

Dwie faktury do jednego paragonu - czy jest to możliwe?

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinna być co do zasady wykazana na kasie fiskalnej. Jednakże nabicie sprzedaży na kasie fiskalnej nie wyklucza wystawienia faktury, zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT sprzedawca ma bowiem obowiązek wystawić fakturę do paragonu na żądanie nabywcy.

Klient ma prawo zażądać wystawienia faktury do paragonu w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty, po tym czasie sprzedawca nie ma obowiązku jej wystawienia.

Zgodnie z art. 106i ust. 6 ww. ustawy fakturę do paragonu należy wystawić w terminie:
- do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, jeżeli kontrahent zażądał wystawienia faktury do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty,
-nie później niż do 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Dodatkowo warto wspomnieć, że faktura do paragonu powinna zawierać elementy określone w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, czyli m.in.: dane identyfikacyjne sprzedawcy oraz nabywcy, kolejny numer faktury czy dane dotyczące sprzedawanego produktu oraz powinien do niej zostać przypięty zwrócony przez nabywcę paragon. Na fakturze można także dodać w celach dowodowych informację dotyczącą numeru i daty wystawienia paragonu. Choć ta informacja nie jest obowiązkowa, to podanie jej ułatwi ustalenie, na jakiej podstawie została ona wystawiona.

Należy tu też zwrócić uwagę, że przepisy nie określają tego, czy jeden paragon musi być przypisany do jednej faktury. Potwierdza to stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 4 marca 2014 r. o sygn. IPPP2/443-1355/13-2/RR, w której czytamy:
“(...) w analizowanej sprawie nie ma przeszkód prawnych do wystawienia dwóch lub więcej faktur potwierdzających sprzedaż różnych towarów udokumentowanych jednym paragonem fiskalnym. Jak wynika z wniosku obrót wynikający z danej sprzedaży oraz podatek należny z niej wynikający został przez Wnioskodawcę zaewidencjonowany na kasie fiskalnej w odpowiednim terminie i w prawidłowej wysokości. W sytuacji, gdy klient nabywający różne towary, których sprzedaż została zaewidencjonowana na jednym paragonie, chce otrzymać więcej faktur i na fakturach tych nie zostaną ujęte te same towary, nie ma przeszkód aby Strona wystawiła dwie lub więcej faktur. Natomiast dla celów dowodowych Wnioskodawca na wystawionych fakturach VAT powinien umieszczać adnotację zawierającą numer paragonu fiskalnego, do którego została wystawiona faktura bądź faktury”.

Wnioskując, nie ma przeszkód, aby wystawić dwie faktury do jednego paragonu fiskalnego. Jednak dla celów dowodowych wskazane jest umieszczenie na każdej fakturze numeru paragonu, do którego jest wystawiana. Wynika to między innymi z tego, że nie ma możliwości przypięcia jednego paragonu do kilku faktur odnoszących się do tego samego paragonu.

Faktury do paragonu w JPK_V7

W obowiązującej strukturze JPK_V7 od rozliczenia za październik 2020 roku włącznie, faktury do paragonu wykazywane są wyłącznie w części ewidencyjnej z oznaczeniem "FP". Takie faktury nie zwiększają podatku VAT do zapłaty (nie są ujmowane w części deklaracyjnej JPK). Regulacje te dotyczą zarówno paragonów na rzecz firm jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych.

Przychód z tytułu transakcji zaewidencjonowanych na kasie, należy wykazywać na podstawie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej (wraz z oznaczeniem "RO" w JPK_V7).

Wystawiając fakturę do paragonu na rzecz firmy należy uważać, aby na paragonie w tym przypadku znajdował się NIP nabywcy. Jeżeli paragon nie posiada NIP-u nabywcy możliwe jest wystawienie wyłącznie faktury imiennej o czym więcej w artykule: NIP nabywcy na paragonie a faktura do paragonu – warto wiedzieć!

Dwie faktury do jednego paragonu w wfirma.pl

W celu wystawienia faktury do paragonu na wartość niższą niż wartość paragonu, należy skorzystać z opcji: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, zaznaczając w podzakładce KSIĘGOWE opcję FAKTURA DO PARAGONU oraz uzupełniając pozycje z pierwotnego paragonu, które mają znajdować się na fakturze.

Dwie faktury do jednego paragonu - jak wystawić?

Tak wystawiona faktura do paragonu zostanie ujęta wyłącznie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 z oznaczeniem "FP".

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów