0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – znowu z niego skorzystasz!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rodzice zastanawiali się, czy będą mogli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rada Ministrów wyszła naprzeciw ich potrzebom i przyjęła rozporządzenie, na mocy którego dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie obowiązywał od 1 lutego do 27 lutego br.

 Dlaczego dodatkowy zasiłek opiekuńczy powrócił?

Wprowadzenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest spowodowane wdrożeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych (w klasach 5–8) i w szkołach ponadpodstawowych, a także w szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówki z powodu COVID-19, do której uczęszcza dziecko. Decydując się ponownie na wprowadzenie nauki zdalnej, zdecydowaliśmy, że rodzice znów będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku, żeby zapewnić dzieciom opiekę podczas nauki w domu – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Kto skorzysta z dodatkowego zasiłku?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom lub opiekunom, którzy opiekują się dzieckiem w wieku:

  • do lat 8;
  • do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Co ważne, przysługuje on gdy nie ma drugiego rodzica/opiekuna, który może zapewnić opiekę.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy obowiązuje od 1 lutego do 27 lutego 2022 roku.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, trzeba złożyć oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkole.

Ponowne wprowadzenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego z pewnością ucieszy wielu rodziców, którzy będą mogli sprawować opiekę nad dziećmi w tym okresie.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów