0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 12 lipca!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tarcza 4.0 wprowadziła podstawę prawną pozwalającą na skorzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom dzieci zdrowych do 8 roku życia, aż do dnia 28 czerwca 2020 r. Dała też możliwość, aby okres pobierania omawianego zasiłku został wydłużony rozporządzeniem. Do tej pory terminy obowiązywania świadczenia regulowane były za każdym razem ustawowo.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy okres zasiłku przeznaczony jest dla ubezpieczonych w związku z: 

  • niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, 
  • czasowym ograniczeniem funkcjonowania żłobków i przedszkoli, 
  • podjęciem decyzji o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem do lat 8.

Mimo tego, że od 6 maja samorządy mogą stopniowo otwierać żłobki i przedszkola, to rodzice i opiekunowie dostali wybór co do powrotu dziecka do takiej placówki. Jeżeli nie zdecydowali się na posłanie dziecka do żłobka czy przedszkola, wówczas mogli otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Wydłużenie okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

W czwartek 25 czerwca 2020 r. rząd przedstawił projekt rozporządzenia, w którym proponował wydłużenie prawa do pobierania zasiłku na okres kolejnych 14 dni, jednak nie dłużej niż do 12 lipca 2020 r. Omawiana propozycja została w dniu 26 czerwca opublikowana w dzienniku ustaw i tym samym kolejny raz przedłużono dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom uprawnionym do jego pobierania, jednak nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2020 r.

„Ważna informacja – podobnie jak do tej pory, jeżeli rodzice lub opiekunowie, mimo otwarcia placówki nie będą mogli posłać do niej dziecka, prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego nadal będzie im przysługiwało.” – szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Kolejne wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego to duże zaskoczenie, a szczególnie dlatego, że decyzja została podjęta w tak krótkim czasie. Jednak z pewnością zadowoleni są z niej rodzice, którzy mogą z tej pomocy skorzystać.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów