0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Różnice kursowe przy przelewie z konta walutowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokonując zakupu w Niemczech opłacam wydatek z konta walutowego na podstawie przesłanej mi pro formy. Fakturę otrzymuję z datą wystawienia jednakową, jak data przelewu dokonanej przeze mnie zapłaty. Jak obliczyć różnice kursowe?

Magdalena, Kołobrzeg

 

Faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym, a handlowym, co oznacza, że nie jest brana pod uwagę dla celów wyliczania różnic kursowych. Konieczne jest analizowanie właściwej faktury. Jeżeli faktura (czyli prawidłowa faktura - podatkowa) wystawiana jest z datą taką samą, z jaką Pani opłaciła wydatek, to różnice kursowe nie wystąpią (kurs zastosowany do księgowania kosztu i do przeliczenia zapłaty byłby tożsamy).

Jeżeli natomiast data wystawienia faktury różniłaby się od daty zapłaty, to powstałyby różnice kursowe, które należy policzyć w następujący sposób:

  • przeliczyć wartość wydatku z faktury po kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment wystawienia faktury,
  • przeliczyć wartość zapłaconych należności na złotówki na podstawie walutowego wyciągu bankowego po kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania zapłaty,
  • od kwoty z punktu pierwszego odjąć kwotę z punktu drugiego.

Jeżeli wartość wyszła dodatnia, to jest to przychód, a jeżeli wartość wyszła ujemna, wówczas jest to wydatek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów