0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania w WNT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podstawą opodatkowania WNT jest kwota, jaką nabywca musi zapłacić za zakupiony towar (cena nabycia, lub gdy taka nie istnieje, koszt wytworzenia). W skład tej kwoty wchodzą:

  • podatki, cła opłaty i inne należności związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku VAT
  • prowizje, koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia pobieranych przez dostawce od podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Podatki i cła, które można wliczyć w koszty związane z WNT

Kontrahenci z innych krajów UE często opodatkowują transakcję podatkiem od wartości dodanej według stawek obowiązujących w ich krajach. Wówczas polski nabywca powinien zwiększyć podstawę opodatkowania WNT o kwotę zagranicznego podatku. Zasada ta odnośni się do każdego podatku naliczonego przez dostawcę z innego kraju UE, za wyjątkiem polskiego podatku od towarów i usług.

Do podstawy opodatkowania WNT podatnicy mogą również wliczyć podatek akcyzowy, który zapłacili od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W sytuacji, gdy kwota należnej akcyzy zostanie pomniejszona przez Naczelnika Urzędu Celnego, to podatnik ma obowiązek skorygować proponowaną podstawę opodatkowania z tytułu WNT.

Do podstawy opodatkowania można doliczyć również odpowiednik polskiego podatku od towarów i usług oraz cło.

Opłaty i inne należności

Dodatkowe koszty, jakie może ponieść nabywca, to wszelkiego rodzaju opłaty. Najczęstsze z nich to opłaty administracyjne. Jeżeli na polskiego nabywcę przenoszone są koszty opłat administracyjnych związane z nabywanym towarem, to powinny one powiększać podstawę opodatkowania WNT.

Koszty opakowania i transportu

Mamy dwie możliwości związane z rozliczeniem transportu nabywanych towarów, gdy:

  • towary zostaną dostarczone przez dostawcę, wtedy koszty transportu zwiększą podstawę opodatkowania WNT
  • polski nabywca zleci transport towarów zakupionych od kontrahenta unijnego firmie zewnętrznej, wówczas koszty transportu nie zwiększają podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Koszty ubezpieczenia

Gdy towary zakupione przez polskiego nabywcę zostaną ubezpieczone przez jego dostawcę, wówczas koszty ubezpieczeń powiększą podstawę opodatkowania WNT. Gdy polski nabywca sam zawrze umowę ubezpieczenia zakupionego towaru i poniesie w związku z tym koszty, wtedy nie może powiększyć podstawy opodatkowania WNT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów