0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak przebiega egzekwowanie długów przez komornika?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Komornik sądowy ma dużo szersze uprawnienia niż windykator – może zająć majątek dłużnika i w ten sposób skutecznie odzyskać dług. Chcesz, aby egzekwowaniem długów zajął się komornik? Zobacz, jakie dokumenty musisz przygotować i jak w praktyce wygląda egzekwowanie długów przez komornika.

Co trzeba złożyć do komornika – lista dokumentów

Egzekwowanie długów przez komornika sądowego odbywa się na wniosek wierzyciela. Oznacza to, że musisz:

  •  Złożyć wniosek. Na stronach internetowych komorników znajdziesz niezbędne formularze. Musisz wskazać m.in. swoje dane (jako wierzyciela), dane dłużnika, wysokość należności pieniężnej i składniki majątkowe dłużnika, z których ma być prowadzona egzekucja.
  •  Dołączyć do wniosku tytuł wykonawczy. To tytuł egzekucyjny (np. wyrok lub nakaz zapłaty) zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadaną przez sąd. Zgodnie z art. 776 kodeksu postępowania cywilnego jest on podstawą egzekucji.

Co w przypadku, gdy nie masz informacji o majątku dłużnika, z którego mogłyby być egzekwowane długi przez komornika? Możesz zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Wówczas komornik ustali (np. za pośrednictwem systemów ZUS i Ognivo) czy dłużnik jest zatrudniony lub czy posiada rachunki bankowe.

Jako wierzyciel możesz wybrać, który komornik zajmie się egzekwowaniem długów. Wyjątkiem jest egzekucja z nieruchomości. Jeżeli ze względu na należną Ci kwotę chcesz prowadzić egzekucję z nieruchomości, wówczas musisz wybrać jedną z kancelarii komorniczych działających przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Egzekwowanie długów przez komornika – zajęcie i licytacja majątku dłużnika

Komornik prowadzi egzekucję ze wskazanych przez Ciebie – jako wierzyciela – składników majątku. Mogą to być choćby: nieruchomości, wierzytelności, rachunki bankowe czy wynagrodzenie za pracę. Gdy wskażesz (lub komornik ustali) majątek dłużnika, następuje jego zajęcie. Sposób zajęcia uzależniony jest od rodzaju składników majątku – przykładowo:

  •  Wynagrodzenie czy emeryturę zajmuje się poprzez wysłanie pisma odpowiednio do pracodawcy i organu wypłacającego świadczenie, np. ZUS-u.
  •  Rachunek bankowy komornik sądowy zajmuje, wysyłając pismo do banku prowadzącego konto dla dłużnika. 
  •  Ruchomości komornik zajmuje podczas czynności dokonywanych poza kancelarią – np. w miejscu zamieszkania dłużnika. Taka czynność musi zostać potwierdzona protokołem.

O zajęciu danego składnika majątku informuje się zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. Jeżeli egzekucja będzie skuteczna (komornik np. zlicytuje samochód czy nieruchomość dłużnika), otrzymasz kwotę na swój rachunek bankowy. Gdyby jednak egzekucja okazała się nieskuteczna, tytuł egzekucyjny (wraz z informacją o wyniku egzekucji) zostanie Ci zwrócony.

Egzekwowanie długów przez komornika – koszty

Za złożenie wniosku w kancelarii komorniczej nie musisz płacić. Gdy jednak komornik ma podejmować czynności, które powodują wydatki, ma prawo żądać od Ciebie zaliczki. Jeżeli nie wiesz, jakim majątkiem dysponuje dłużnik, to możesz zlecić komornikowi poszukiwanie jego majątku. Wówczas musisz liczyć się z następującymi kosztami:

  •  60 zł – to maksymalna zaliczka na koszty doręczenia korespondencji
  •  100 zł – tyle wynosi opłata za poszukiwanie majątku dłużnika

Chcesz, aby egzekucja była prowadzona z nieruchomości? Będziesz musiał ponieść koszty przygotowania przez biegłego operatu szacunkowego.

Dobra wiadomość jest taka, że ostatecznie koszty postępowania egzekucyjnego obciążają dłużnika. Inaczej mówiąc, za doręczenie korespondencji stronom czy opinię biegłego zapłaci dłużnik – otrzymasz zwrot poniesionych tytułem zaliczki i opłat wydatków.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów