0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak rozliczać usługi transportowe od 2014 roku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2014 roku pojawiła się duża liczba zmian w polskim prawie podatkowym, które  dotyczą szczególnie zakresu rozliczania podatku od towarów i usług. Nowe zasady odnoszą się do firm z wielu branż, w tym także do przedsiębiorstw zajmujących się usługami transportowymi. Najważniejsza zmiana dla świadczących usług tego charakteru mówi, że od 1 stycznia 2014 roku przestaje obowiązywać szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Usługi transportowe obejmują teraz zasady ogólnie obowiązujące.

Kwestia podatku VAT od usług transportowych do końca 2013 roku

Do 31 grudnia 2013 roku obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług transportowych powstawał w momencie otrzymania zapłaty w całości lub części, maksymalnie do 30 dnia od daty wykonania usługi – szczegółowo wyjaśniał to wówczas obowiązujący art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT. Pod uwagę w określaniu szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego brane były następujące rodzaje usług:

  • przeładunkowe oraz spedycyjne,
  • transport osób, transport ładunków koleją, transport przy użyciu statków pełnomorskich, promów, samolotów, śmigłowców, przewóz taborem samochodowym oraz środkami transportu żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej.

Przykład 1. Stan na rok 2013

W dniu wykonania usługi transportowej przedsiębiorca wystawił fakturę z datą wystawienia i sprzedaży 15 stycznia 2013 roku. Wynagrodzenie z tytułu wykonanej usługi otrzymał jednak dopiero po 14 dniach, a dokładniej 29 stycznia. W tej sytuacji obowiązek podatkowy powstał w tym samym dniu, w którym przedsiębiorca otrzymał zapłatę, a więc 29 stycznia. W przypadku, gdyby w tym dniu nie otrzymał zapłaty, to obowiązek podatkowy powstałby 14 lutego, czyli z 30 dniem od wykonania usługi.

Podatek VAT od usług transportowych od 2014 roku

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Największe zmiany od nowego roku dotyczą kwestii określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, a więc art. 19 ustawy o VAT, który został całkowicie uchylony. Co więcej, najnowsze przepisy nie określają żadnych szczególnych zasad, jakie należałoby stosować w przypadku usług transportowych. Brany pod uwagę jest zatem przepis ogólny - art. 19a ustawy, na mocy którego obowiązek podatkowy powstaje w momencie wykonania usługi.

Istnieje jednak wyjątek od tej reguły, dotyczący otrzymania zaliczki za całość lub część usługi bądź przedpłaty – ze względu na fakt, że wówczas obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT powstaje w momencie jej otrzymania. Co do terminu wystawienia faktury, to przedsiębiorca ma i w tym przypadku obowiązek sporządzenia takiego dokumentu do 15 dnia następnego miesiąca, po tym, w którym otrzymał część lub całość zapłaty.

Przykład 2. Stan na rok 2014

Przedsiębiorca wykonał usługę transportową dla innej firmy w dniu 15 stycznia 2014 roku, której wykonanie przyjął odbiorca. Faktura została natomiast wystawiona 10 lutego, zaś płatność pojawiła się na koncie 12 lutego. W tej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje tego samego dnia, kiedy wykonano usługę – a więc 15 stycznia 2014 roku.

Na podstawie powyższego przykładu widać, że nowe przepisy wymagają konieczności rozliczenia podatku VAT w momencie wykonania usługi lub otrzymania zapłaty w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów