Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura proforma - czy stanowi dowód księgowy?

Otrzymałam od mojego kontrahenta fakturę proforma, na podstawie której dokonałam zapłaty za towar. Jak powinna zostać rozliczona faktura proforma?

Joanna, Kalisz

 

Faktura proforma nie stanowi dowodu księgowego. Jest to dokument handlowy, będący ofertą/zamówieniem, na podstawie którego najczęściej dokonuje się zapłaty. Sam jednak nie jest podstawą do księgowania.

Po zmianie przepisów, z dniem 1 stycznia 2014 (dodano do ustawy o VAT definicję faktury), pojawiło się wiele zastrzeżeń czy faktura proforma zawierająca wszystkie elementy takie jak faktura, może być za nią uznana. Jednakże dotyczyło to jedynie strony sprzedawcy, kiedy samo wystawienie proformy powodowałoby obowiązek podatkowy w VAT. Nawet wtedy nie było mowy o prawie nabywcy do odliczenia VAT z takiego dokumentu.

W przypadku, kiedy dokonała Pani zapłaty zaliczki na poczet towarów, powinna zostać wystawiona faktura zaliczkowa. Na jej podstawie, w dacie jej otrzymania, będzie można odliczyć podatek VAT. Jeżeli natomiast wpłata miała charakter zapłaty należności i otrzyma Pani zwykłą fakturę VAT - to na jej podstawie będzie można dokonać księgowania zarówno kosztu, jak i odliczyć podatek VAT.