Poradnik Przedsiębiorcy

Jak wykazać w KPiR towary handlowe wniesione aportem do spółki?

Jestem jednym ze wspólników spółki cywilnej. Wraz ze wspólnikiem wnieśliśmy do spółki towary handlowe, które zostały przez nas zakupione, kiedy jeszcze nie byliśmy wspólnikami. Rozliczamy się w oparciu o KPiR. Dodam jeszcze, że wcześniej żaden z nas nie prowadził działalności. Jak należy ująć towary handlowe wniesione aportem do spółki cywilnej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Marian, Stare Budkowice

 

Towary handlowe wniesione aportem do spółki cywilnej należy wykazać w remanencie początkowym według cen zakupu. Remanent należy sporządzić na dzień rozpoczęcia działalności, a następnie trzeba go ująć w KPiR.

Nie należy jednak wartości tych sumować z wartością kolumny 10 KPiR.

Warto również pamiętać, że wniesione do spółki towary nie generują powstania przychodu, który podlegałby opodatkowaniu.

Towary wniesione aportem do spółki zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej dopiero w momencie ustalania dochodu uzyskanego w roku podatkowym, z uwzględnieniem różnic remanentowych.

Potwierdzenie takiego stanowiska możemy znaleźć w interpretacji indywidualnej o sygnaturze IPPB1/415-855/09-4/KS.