0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak wykazać w KPiR towary handlowe wniesione aportem do spółki?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem jednym ze wspólników spółki cywilnej. Wraz ze wspólnikiem wnieśliśmy do spółki towary handlowe, które zostały przez nas zakupione, kiedy jeszcze nie byliśmy wspólnikami. Rozliczamy się w oparciu o KPiR. Dodam jeszcze, że wcześniej żaden z nas nie prowadził działalności. Jak należy ująć towary handlowe wniesione aportem do spółki cywilnej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Marian, Stare Budkowice

 

Towary handlowe wniesione aportem do spółki cywilnej należy wykazać w remanencie początkowym według cen zakupu. Remanent należy sporządzić na dzień rozpoczęcia działalności, a następnie trzeba go ująć w KPiR.

Nie należy jednak wartości tych sumować z wartością kolumny 10 KPiR.

Warto również pamiętać, że wniesione do spółki towary nie generują powstania przychodu, który podlegałby opodatkowaniu.

Towary wniesione aportem do spółki zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej dopiero w momencie ustalania dochodu uzyskanego w roku podatkowym, z uwzględnieniem różnic remanentowych.

Potwierdzenie takiego stanowiska możemy znaleźć w interpretacji indywidualnej o sygnaturze IPPB1/415-855/09-4/KS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów