Poradnik Przedsiębiorcy

Zgłoszenie VAT-26 - data pierwszego wydatku poniesionego na samochód

Wykorzystuję w firmie samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Dotychczas, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2014 r. użytkowałem go w firmie jako pojazd na cele prywatne i firmowe, nie rozliczając podatku od paliwa i rozliczając 50% podatku VAT od pozostałych wydatków. Obecnie chciałbym zmienić formę rozliczania na pełne odliczenie podatku VAT od wydatków poniesionych na samochód. W formularzu zgłoszeniowym VAT-26 widnieje data pierwszego wydatku poniesionego na samochód. Jaką datę powinienem tam wprowadzić?

Grzegorz, Warszawa

 

Zgodnie z przepisami, formularz zgłoszeniowy VAT-26 podatnik ma prawo złożyć w dowolnym momencie, jednak nie później niż do siedmiu dni od daty poniesienia wydatku, od którego będzie rozliczany cały podatek VAT. Zatem składając formularz do urzędu, należałoby jako datę pierwszego wydatku podlegającego pełnemu odliczeniu VAT podać koszt poniesiony nie wcześniej, niż do siedmiu dni wstecz.

W takiej sytuacji wydatki poniesione przed wskazaną w formularzu datą będą podlegały ograniczonemu odliczeniu podatku VAT (50% dla wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu, z wyjątkiem paliwa, brak możliwości odliczenia podatku od paliwa).