0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wykup samochodu z leasingu z zamiarem użytkowania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i jestem czynnym podatnikiem VAT. Wykupiłem samochód osobowy z leasingu operacyjnego. Wiem, że będzie on wykorzystywany w firmie przez okres krótszy niż rok, a jego wartość przekracza 3 500 zł. Czy samochód będzie środkiem trwałym, który podlegać będzie amortyzacji?

Błażej, Pszów

Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych amortyzacji podlegają składniki majątku zaliczone do środków trwałych. Za środki trwałe uznaje się składniki majątku, które spełniają jednocześnie 5 warunków:

  1. stanowią własność lub współwłasność podatnika,

  2. są nabyte lub wytworzone przez podatnika we własnym zakresie,

  3. są kompletne oraz zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania,

  4. są wykorzystywane w działaniach związanych z prowadzoną działalnością

  5. przewidywany okres ich użytkowania do celów związanych z działalnością jest dłuższy niż rok.

Zgodnie z powyższym samochód wykupiony z leasingu nie może zostać zakwalifikowany jako środek trwały, ponieważ nie spełnia warunku wymienionego w punkcie 5. Zatem wykup samochodu z leasingu należy zaksięgować bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu. 

Dla samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych będzie Pan zobligowany do prowadzenia kilometrówki dla celów PIT. 

Jeśli samochód wykorzystywany będzie wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, od wykupu z leasingu oraz wydatków eksploatacyjnych, w tym paliwa, można odliczyć VAT w pełnej wysokości. Należy jednak pamiętać o spełnieniu  dodatkowych warunków:

  • dokonanie zgłoszenia na formularzu VAT-26 do urzędu skarbowego,

  • prowadzenie kilometrówkę dla celów podatku VAT,

  • wprowadzenie regulamin użytkowania pojazdu w firmie.

Jeśli samochód będzie użytkowany zarówno do celów związanych z prowadzoną działalnością, jak i w celach prywatnych, podatek VAT od wykupu oraz od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu (także  paliwa) można odliczyć jedynie w 50%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów