0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Staż w firmie - praktyczne wskazówki jak zorganizować staż

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Staż w firmie jest w równym stopniu korzyścią dla kandydata, jak i dla pracodawcy. Kandydat poprzez staż może poznać specyfikę danego stanowiska, a także strukturę organizacyjną i politykę działania przedsiębiorstwa. Natomiast pracodawca ma szanse na zdobycie cennego pracownika poprzez sprawdzenie stażystów w rzeczywistych warunkach zawodowych. A zatem jak zorganizować staż w swojej firmie?

Staż w firmie - co to takiego?

Jest to płatna lub bezpłatna forma przyuczenia do zawodu. Staż w firmie może odbywać się w trakcie studiów (staż studencki) lub po całkowitym zakończeniu nauki (staż absolwencki). Staż w firmie jest czasem traktowany jako okres próbny w nowej pracy i może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Ważne jest to, że liczba stażystów nie może przekroczyć liczby pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

W jaki sposób zorganizować staż w firmie?

Najlepszym sposobem, aby zorganizować staż w firmie jest współpraca z urzędem pracy.

To urząd wypłaca bezrobotnemu pensje za staż w wysokości 120 procent kwoty zasiłku. Opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy. Badania lekarskie czy psychologiczne, które stwierdzają zdolność bezrobotnego do odbywania stażu, przeprowadzane są na wniosek PUP i finansowane z Funduszu Pracy.

Staż w firmie - zacznij od wniosku!

Według rozporządzenia wydanego przez Ministra Gospodarki i Pracy, aby zorganizować staż w firmie, trzeba w pierwszej kolejności złożyć wniosek do starosty.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane pracodawcy,

  • imię i nazwisko, wykształcenie, stanowisko opiekuna stażysty,

  • proponowany okres odbywania stażu w firmie,

  • liczbę przewidywanych miejsc pracy dla stażystów,

  • opis przewidywanych zadań wykonywanych podczas stażu (w tym nazwę zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, nazwę komórki organizacyjnej i stanowiska, zakres zadań zawodowych),

  • wymagania dotyczące predyspozycji fizycznych oraz psychicznych, poziomu wykształcenia, minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu.

Staż w firmie - gdy wniosek został już złożony

Po złożeniu wniosku starosta ma miesiąc na podjęcie decyzji. Jeśli będzie ona pozytywna, zawierana jest umowa - w praktyce oznacza to podpisanie jej z powiatowym urzędem pracy.

Umowa ta powinna zawierać:

  • dane bezrobotnego odbywającego staż,

  • dane opiekuna stażysty,

  • datę rozpoczęcia i zakończenia stażu,

  • zobowiązanie pracodawcy do tego, aby staż był należycie przeprowadzony, zgodnie z uprzednio przyjętym programem.

Staż w firmie - obowiązki pracodawcy

Po podpisaniu umowy pracodawca powinien pamiętać, że staż w firmie to nie tylko same korzyści, ale także obowiązki. Pracodawca powinien zapewnić stażystom realizację stażu zgodnie z ustalonym programem, profilaktyczną ochronę zdrowia, wszelkie szkolenia, zwłaszcza w zakresie BHP, odzież i obuwie robocze (jeśli wymagają tego warunki pracy). Do obowiązków należy także udzielenie wolnego na wniosek bezrobotnego odbywającego staż w firmie w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów