Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Korzyści dla ciężarnej prowadzącej działalność gospodarczą

Kobieta w ciąży prowadząca własną działalność gospodarczą może skorzystać z dwóch zasadniczych profitów- zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego. Poznaj korzyści dla ciężarnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Zasiłek chorobowy

Aby móc otrzymać zasiłek chorobowy prowadząc działalność gospodarczą należy podlegać ubezpieczeniu chorobowemu przez okres 90 dni (nieprzerwanie). Co do zasady zasiłek ten przysługuje ubezpieczonej, która stała się niezdolna do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Maksymalny okres przebywania na zasiłku chorobowym przez kobietę ciężarną wynosi 270 dni. Wówczas wysokość zasiłku wynosi 100% podstawy wymiaru.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:

 • urodziła dziecko,
 • przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
 • przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie może zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej wrócić do pracy. W takim przypadku pozostałą część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego wykorzystuje ubezpieczony ojciec dziecka.

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka wynosi od 1 stycznia 2009 r.:

 • 20 tygodni (140 dni) - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni (217 dni) - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodnie (231 dni) - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 35 tygodni (245 dni) - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 37 tygodni (259 dni) - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Ubezpieczona, która urodziła dziecko ma od 1 stycznia 2010 r. prawo do zasiłku macierzyńskiego także przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, którego wymiar wynosi:

 • przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie:
  • od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. - do 2 tygodni,
  • od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. - do 4 tygodni,
  • od 1 stycznia 2014 r. - do 6 tygodni,
 • przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie:
  • od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. - do 3 tygodni,
  • od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. - do 6 tygodni,
  • od 1 stycznia 2014 r. - do 8 tygodni.

Od 1 września 2013 roku po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego można dodatkowo skorzystać z urlopu rodzinnego. Wysokość zasiłku podczas urlopu rodzinnego wynosi 60% podstawy zasiłku macierzyńskiego, a urlop ten może trwać do 28 tygodni.