0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korzyści dla ciężarnej prowadzącej działalność gospodarczą

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kobieta w ciąży prowadząca własną działalność gospodarczą może skorzystać z dwóch zasadniczych profitów - zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego. Poznaj korzyści dla ciężarnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Zasiłek chorobowy w przypadku ciąży

Aby móc otrzymać zasiłek chorobowy, prowadząc działalność gospodarczą, należy podlegać ubezpieczeniu chorobowemu przez okres 90 dni (nieprzerwanie). Co do zasady, zasiłek ten przysługuje ubezpieczonej, która stała się niezdolna do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Maksymalny okres przebywania na zasiłku chorobowym przez kobietę ciężarną wynosi 270 dni. Wówczas wysokość zasiłku wynosi 100% podstawy wymiaru.

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:

 • urodziła dziecko;

 • przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10. roku życia, na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;

 • przyjęła dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10. roku życia, na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Przez jaki okres wypłacany jest zasiłek macierzyński?

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka wynosi :

 • 52 tygodnie - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

 • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

 • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

 • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

 • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Ważne!

Matka dziecka, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie może zrezygnować z dalszego pobierania zasiłku i wcześniej wrócić do pracy. W takim przypadku pozostałą część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego wykorzystuje ubezpieczony ojciec dziecka.

Za czas ustalony przepisami prawa pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, czyli odpowiednio:

 • 20 tygodni – gdy urodzi się jedno dziecko, 

 • 31 tygodni – gdy urodzi się dwoje dzieci podczas jednego porodu,

 • 33 tygodnie - gdy urodzi się troje dzieci podczas jednego porodu,

 • 35 tygodni  - gdy urodzi się czworo dzieci podczas jednego porodu,

 • 37 tygodni - gdy urodzi się pięcioro i więcej dzieci podczas jednego porodu,

przysługuje 100% zasiłku macierzyńskiego. Dodatkowo świadczenie to za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres do:

 • 6 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku urodzenia jednego dziecka,

 • 8 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku urodzenia przy jednym porodzie dwojga lub więcej dzieci,

 • 3 tygodni urlopu rodzicielskiego – w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka, w przypadku gdy ubezpieczony ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w  minimalnym wymiarze wynoszącym 9 tygodni.

Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przysługujący  po  upływie powyższych okresów wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Ważne!

Matka może również wnioskować o wypłatę świadczenia w wysokości 80% podstawy wymiaru przez cały okres pobierania zasiłku.

Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, której zasiłek będzie niższy od kwoty świadczenia rodzicielskiego, powinna otrzymać wyrównanie zasiłku do kwoty tego świadczenia. Oznacza to, że minimalna kwota, jaką otrzyma przedsiębiorcza matka za czas korzystania z uprawnień rodzicielskich, będzie wynosiła co najmniej 1000 zł.

Opłacanie składek z działalności gospodarczej w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego

W przypadku urlopu macierzyńskiego nie ma zastosowania zasada pozbawiająca prawa do zasiłku w razie wykonywania pracy zarobkowej przez przedsiębiorcę (tak jak jest to w przypadku zasiłku chorobowego). W czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorca ma obowiązek opłacać wyłącznie składkę zdrowotną. Natomiast osoby, którym przysługuje wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego, są zwolnione z opłacania składki zdrowotnej i nie opłacają żadnych składek do zakończenia urlopu.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów