0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kary za brak kasy fiskalnej - ile wynoszą i jak ich uniknąć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej wymaga, co do zasady, rejestracji n kasie fiskalnej. Czy wiesz jaka kara grozi za brak kasy fiskalnej? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy, dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych objęci są obowiązkiem prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas fiskalnych. Wprawdzie od zasady tej istnieje szereg wyjątków przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jednak warto skupić się na konsekwencjach, jakie mogą spotkać przedsiębiorcę, który bezwzględnie powinien rejestrować sprzedaż na kasie, ale z różnych powodów nie wypełniał tego obowiązku.

Kara za brak kasy fiskalnej 

Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku niedopełnienia obowiązku rejestracji kasy fiskalnej, organ podatkowy ma prawo do nałożenia na podatnika dodatkowego zobowiązania podatkowego. Wynosi ono 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, licząc od momentu rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Powyższy przepis nie dotyczy jednak osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek osobowych, które podlegają pod Kodeks karny skarbowy.

Brak kasy fiskalnej w miejscu sprzedaży a utrata ulgi 

Ponadto, właściciel firmy, w której nie zastosowano na czas kasy fiskalnej w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży, musi liczyć się z tym, że utracił prawo do odliczenia kwoty wydanej na zakup urządzenia rejestrującego (tzw. ulga na zakup kasy - 90 proc. jej ceny, jednak nie więcej niż 700 zł). Przepisy ustawy o VAT określają bowiem, iż wyłącznie podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

Kara karno skarbowa za brak kasy fiskalnej nie ominie przedsiębiorcy!

Sankcje względem osoby, która nieterminowo zainstalowała kasę fiskalną zostały uwzględnione nie tylko na gruncie ustawy o VAT. Zgodnie z art. 60 par. 1 Kodeksu karnego skarbowego, kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych, a w wypadku czynu o mniejszej wadze - karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż przez księgi w tym wypadku rozumieć należy m.in. urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej.

Czy czynny żal ochroni przed karą za brak kasy fiskalnej?

Osoba fizyczna, która nie zarejestrowała kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej w obowiązującym terminie, ma prawo do skorzystania z instytucji tzw. czynnego żalu. Zgodnie bowiem z art. 16 par. 1 Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który dobrowolnie i z własnej inicjatywy zgłosi swoje zaniedbanie do urzędu skarbowego i wyjaśni przyczynę opóźnienia, może uniknąć grzywny za wykroczenie skarbowe. Powodem niedopełnienia powinności rejestracji kasy może być na przykład zbyt późne zorientowanie się o powstałym obowiązku.

Uwaga!

Czynny żal nie powoduje możliwości przywrócenia prawa do skorzystania z ulgi na kasę fiskalną!

Zawiadomienie takie przedsiębiorca powinien złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu. Warto zaznaczyć, iż zastosowanie czynnego żalu będzie nieskuteczne, jeżeli organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Biorąc pod uwagę ww. konsekwencje, warto dopilnować, aby instalacja kasy rejestrującej odbyła się w ustawowym terminie. Dzięki temu przedsiębiorca uniknie nie tylko konsekwencji w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego i/lub odpowiedzialności karnej skarbowej, ale będzie również uprawniony do skorzystania z tzw. ulgi na zakup kasy rejestrującej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów