Poradnik Przedsiębiorcy

Brak kasy fiskalnej pomimo przekroczenia limitu sprzedaży

Ostatnio zorientowałem się, że źle interpretowałem przepisy dotyczące obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej na kasie fiskalnej. Według moich obliczeń wynika, iż limit 20 tys. przekroczyłem jakieś 4 miesiące temu. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Jakie grożą mi konsekwencje?

Krystian, Zielona Góra

 

Proszę pamiętać, iż przy obliczaniu obrotu powinien Pan wziąć pod uwagę wyłącznie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych. Rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych na kasie fiskalnej powinno nastąpić w okresie 2 miesięcy od miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie wspomnianego limitu.

Jeżeli powinien Pan ewidencjonować sprzedaż na rzecz ww. podmiotów na kasie fiskalnej już od jakiegoś czasu, wówczas bezzwłocznie powinien Pan zaopatrzyć się w takie urządzenie. Dobrym rozwiązaniem może w tym wypadku okazać się również skorzystanie z instytucji tzw. czynnego żalu - działanie takie może pomóc Panu w uniknięciu negatywnych konsekwencji lub wpłynąć na złagodzenie kary.