0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla drogerii - czy zawsze jest obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z ustawą o VAT, prowadząc sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności lub rolników ryczałtowych, przedsiębiorcy zobowiązani są do posiadania kasy rejestrującej. Przepisy przewidują jednak zwolnienia, z których może skorzystać część podatników. Sprawdźmy, czy kasa fiskalna dla drogerii zawsze jest obowiązkowa, a jeśli nie, to kiedy istnieje możliwość skorzystania z przysługujących przedsiębiorcom zwolnień?

Kasa fiskalna dla drogerii a zwolnienie ze względu na obroty

Zwolnienia, z których mogą skorzystać podatnicy, zostały ujęte w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 28 grudnia 2017 roku. Jednym z rodzajów zwolnień, określonych we wspomnianym rozporządzeniu, jest zwolnienie ze względu na osiągnięty obrót zrealizowany na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych. Kasę rejestrującą musi posiadać ten przedsiębiorca, u którego obrót w poprzednim roku podatkowym przekroczył kwotę 20 000 zł.

W przypadku podatników, którzy rozpoczęli dokonywanie dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych w ubiegłym roku podatkowym, należy proporcjonalnie obliczyć obrót, biorąc pod uwagę okres w ciągu roku, w którym dokonywana była sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych.

Kasa fiskalna dla drogerii a sprzedaż wysyłkowa

Oprócz zwolnień ze względu na nie przekroczenie limitu obrotu, zgodnie z § 2 ust. 1 istnieją czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, które podlegają zwolnieniu ze względu na ich rodzaj. Jedną z czynności, która została zwolniona z obowiązku ewidencjonowania, jest dostawa towarów w systemie wysyłkowym. Jest to informacja istotna dla przedsiębiorców sprzedających produkty czy towary w sieci.

Ważne!

Wśród czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania znajduje się m.in. dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Ważne jest, że aby skorzystać z powyższego zwolnienia, należy spełnić kilka warunków. Zwolnieniu podlega dostawa towarów prowadzona wyłącznie za pośrednictwem poczty lub przesyłek kurierskich. Należy ponadto pamiętać, że sprzedawca zobowiązany jest otrzymać zapłatę w całości za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Zapłata za transakcję musi zostać dokonana z konta odbiorcy, a z dowodów ją dokumentujących musi jednoznacznie wynikać, jakiej czynności oraz jakiego nabywcy dotyczy dana transakcja (dokumentacja musi zawierać dane kontrahenta).

Kasa fiskalna dla drogerii a wyłączenie ze zwolnienia

W rozporządzeniu zostały przedstawione czynności, w przypadku których zwolnienie nie obowiązuje, tzn. takie, w przypadku których stosowanie kasy rejestrującej jest obligatoryjne. Wśród wyłączeń znajduje się dostawa perfum i wód toaletowych. Przepisy nie pozwalają więc na sprzedaż tych rodzajów kosmetyków poza kasą fiskalną. Dotyczy to również tych podatników, którzy mogą skorzystać ze zwolnienia np. z powodu prowadzenia sprzedaży wysyłkowej.

Uwaga!

Zwolnień z obowiązku posiadania kasy rejestrującej nie stosuje się w przypadku dostawy perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Przykład 1.

Pan Tomasz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (drogerię). W poprzednich latach korzystał on ze zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kas rejestrujących ze względu na nieprzekroczenie kwoty 20 000 zł obrotu na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych. W tym roku zaczął on jednak handel perfumami. Pan Tomasz musiał więc zakupić kasę fiskalną i zacząć wydawać paragony. Wraz z rozpoczęciem sprzedaży perfum pan Tomasz stracił bowiem prawo do korzystania ze zwolnienia.

Sprzedaż artykułów kosmetycznych a system wysyłkowy

Często zdarza się, że drogerie dostarczają sprzedane towary w systemie wysyłkowym. Spełniając wszystkie wymogi, transakcje te podlegałyby zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej. Wśród tych towarów znajdują się jednak zarówno perfumy, jak i inne artykuły kosmetyczne. Po pierwsze należy zauważyć, że kasa fiskalna dla drogerii jest w tym przypadku koniecznością. Jest to spowodowane dostawą towarów, w przypadku których zwolnienia nie obowiązują. Sprzedaż perfum nie może być bowiem ewidencjonowana poza kasą rejestrującą. Problemem dla podatnika może być jednak ustalenie, czy sprzedaż wysyłkowa pozostałych towarów również musi być ewidencjonowana na kasie?

Kwestia ta została poruszona w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 22 maja 2015 roku o sygn. ITPP1/4512-299/15/AJ. W interpretacji tej możemy przeczytać:

(...) Jeśli firma sprzeda perfumy i wody toaletowe, to zarejestruje je na kasie fiskalnej. W przypadku sprzedaży innych niż perfumy i wody toaletowe art. kosmetycznych, firma nie będzie musiała rejestrować takiej sprzedaży na kasie fiskalnej. (...)

Przykład 2.

Pani Anna zdecydowała się otworzyć drogerię. Dostawa towarów prowadzona jest wyłącznie w systemie wysyłkowym, a sprzedaż oparta jest na przelewach bankowych. Równocześnie z ewidencji dowodów, które dokumentują transakcję, jednoznacznie wynika, jakiej transakcji dotyczy zapłata (ewidencja zawiera także dane nabywców i ich adresy). Działalność otwarta przez panią Annę polega na sprzedaży zarówno perfum i wód toaletowych, jak i innych artykułów kosmetycznych. W tej sytuacji pani Anna jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie tylko w stosunku do dostarczanych perfum i wód toaletowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów