Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

KPiR nie dla każdego przedsiębiorcy

Nie każdy przedsiębiorca musi prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Można tutaj wyróżnić dwie grupy:

  • podatników, którzy nie mają takiego obowiązku oraz
  • podatników, którzy mogą zostać z niego zwolnieni.

Przedsiębiorcy, którzy nie mają obowiązku prowadzenia KPiR

Obowiązek prowadzenia KPiR nie dotyczy każdego przedsiębiorcy. Do tego grona podatników należałby zaliczyć podatników którzy:

  • za formę rozliczania podatku dochodowego wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową,
  • są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości (podatnicy, których przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok wynosiły co najmniej 1 200 000 EUR tracą prawo do prowadzenia KPiR),
  • wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,
  • wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim,
  • dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.

Podatnicy, którzy mają prawo do zwolnienia z prowadzenia KPiR

Przedsiębiorca ma prawo do zwolnienia z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w szczególnych przypadkach, które są uwarunkowane okolicznościami:

  • rodzaj i zakres wykonywanej działalności gospodarczej,
  • wiek oraz stan zdrowia właściciela firmy.

Po spełnieniu powyższych warunków, na wiosek podatnika, naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić go z obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz z poszczególnych czynności z zakresu jej prowadzenia.

Stosowny wniosek należy złożyć w terminie 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym zwolnienie miałoby być zastosowane. Natomiast w przypadku rozpoczęcia działalności, wniosek powinien zostać złożony w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej lub obowiązku prowadzenia księgi.