0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit na rozliczenie gotówkowe należności - ile wynosi?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy podczas regulowania zobowiązań lub otrzymywania należności, obowiązuje mnie jakiś limit na rozliczenie gotówkowe? Czy zapłata za transakcje o wyższej wartości musi być regulowana za pośrednictwem rachunku bankowego, a jeśli tak to jaka kwota jest wartością graniczną?

Agnieszka, Środa Śląska

 

Ustawa Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. roku jasno mówi o tym, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest drugi przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 . Transakcje w walutach obcych przeliczane są na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Oznacza to, że gdy wartość transakcji nie przekracza równowartości 15.000 zł, przedsiębiorcy mogą regulować między sobą należności w formie gotówkowej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów