0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prezydent podpisał: praca podczas izolacji dozwolona!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce niestety nie polepsza się. Coraz więcej osób choruje, a co za tym idzie – coraz więcej osób trafia kwarantannę lub izolację. Nie wszystkie osoby przechodzą jednak tę chorobę ciężko. Duża grupa ludzi przechodzi zakażenie wirusem SARS-CoV-2 bezobjawowo, większość z nich deklaruje chęć pracy zdalnej, jednak nie zawsze jest to możliwe. Niestety przepisy w tym zakresie były niejasne. 

Za czas przebywania na kwarantannie lub izolacji pracownikowi przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. Tym samym jest to całkowicie sprzeczne z wykonywaniem pracy w tym okresie. Stanowiska co do interpretacji przepisów były mocno podzielone w środowisku ekspertów z dziedziny prawa pracy. O ile praca na kwarantannie była dopuszczalna, tak praca na izolacji była do tej pory niemożliwa. Nowe przepisy wprowadzają jednak sporą zmianę. 

Praca podczas izolacji zgodna z prawem

Jak podała Kancelaria Prezydenta, 4 grudnia 2020 roku prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta wprowadza wyjaśnienie co do tego, czy praca podczas izolacji może być wykonywana. Jak można przeczytać w komunikacie: 

„[…] umożliwiono pracownikom i innym zatrudnionym osobom, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którzy poddani zostali obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczenie w trybie pracy zdalnej pracy określonej w umowie i otrzymywanie z tego tytułu wynagrodzenia”.

Praca podczas izolacji dla chorujących bezobjawowo

W komunikacie podano również uzasadnienie wprowadzonej zmiany w przepisach:

„Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu ustawy,  przyjęte rozwiązanie będzie dotyczyło przypadków, w których osoby objęte izolacją domową przechodząc chorobę bezobjawowo lub stosunkowo łagodnie będą mogły świadczyć pracę w trybie pracy zdalnej i w związku z tym pobierać wynagrodzenie”.

Podsumowując, jeśli pracownik wyrazi swoją chęć i gotowość do wykonywania pracy podczas przebywania w izolacji domowej, a pracodawca wyrazi na to zgodę, to będzie to możliwe w świetle nowych przepisów. Oczywiście za czas łączenia pracy i izolacji pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie za pracę, a nie wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów