0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Materiał powierzony przez klienta nie podlega ewidencji w KPIR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę firmę świadczącą usługi cukiernicze. Zdarza się, że klient sam dostarcza produkty, z których wykonane mają być wyroby cukiernicze. Czy materiał powierzony przez klienta powinien zostać w jakiś sposób wprowadzony do podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Anna, Polanica-Zdrój

 

W podatkowej księdze przychodów i rozchodów zasadniczo powinny być ujmowane wszystkie zdarzenia gospodarcze, które mają wpływ na osiągane z tytułu działalności przychody i koszty. Mogłoby się wydawać, że materiał powierzony przez klienta, także będzie objęty takim obowiązkiem, jednakże dla materiałów powierzonych przez klienta przewidziano wyjątek, który został ujęty w § 15 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z jego brzmieniem: Nie wymaga zaksięgowania materiał powierzony przez zleceniodawcę. Jeżeli jednak podatnik nie może przedstawić dokumentu określającego zleceniodawcę, uważa się, że materiał został przez podatnika zakupiony bez udokumentowania.

Jak wynika bezpośrednio z treści przytoczonego paragrafu, nie ma obowiązku wprowadzania do KPiR materiałów otrzymanych od klienta, który jest zleceniodawcą usługi i materiał został przekazany w celu realizacji usługi. Zdarzenie więc pozostaje bez odzwierciedlenia w KPiR. Niemniej podatnik musi w odpowiedni sposób udokumentować fakt, że materiał, który znajduje się na stanie firmy, nie jest jego własnością. W związku z tym warto podczas przyjmowania materiału sporządzić dodatkowy dokument potwierdzający czyją własność stanowi materiał oraz kiedy, komu i w jakim celu został przekazany.

Dokumentem takim może być protokół przekazania. Jest to ważne z tego względu, że jeśli organ podatkowy podczas kontroli podatkowej w miejscu prowadzenia działalności podatnika stwierdzi, że posiada on na stanie firmy materiał, którego pochodzenia nie jest w stanie wykazać, może postawić zarzut o nierzetelne prowadzenie księgi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów