0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Płaca minimalna w krajach UE - jakie są różnice?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wysokość wynagrodzenia minimalnego w krajach Unii Europejskiej ustalana jest w drodze ustawy, rozporządzenia albo w wyniku konsultacji społecznych. 22 spośród 28 państw Unii Europejskiej ma uregulowaną kwestię dotyczącą wynagrodzenia minimalnego. Istnieją też kraje, w których nie obowiązuje płaca minimalna - są to Dania, Austria, Finlandia, Szwecja, Cypr oraz Włochy.

Jak ustalana jest płaca minimalna w krajach UE?

Dania - Minimalne wynagrodzenia ustalane są w ramach układów zbiorowych pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami w poszczególnych sektorach gospodarki.

Austria - Minimalne stawki wynagrodzeń ustalane są w ramach układów zbiorowych i są różnie kształtowane w poszczególnych branżach czy sektorach gospodarczych. Mogą się też różnić w zależności od wieku, doświadczenia czy kwalifikacji pracownika.

Finlandia - Płaca minimalna regulowana jest w ramach układów zbiorowych w poszczególnych sektorach.

Szwecja - Wynagrodzenia minimalne również są ustalane w ramach układów zbiorowych i różnie kształtują się w poszczególnych sektorach gospodarki.

Cypr - Cypr posiada regulację płacy minimalnej, ale rząd określa ją tylko dla niektórych grup zawodowych, takich jak pracownicy sprzedaży, pracownicy biurowi, kadra pomocnicza w służbie zdrowia, personel pomocniczy w przedszkolach, żłobkach i szkołach, pracownicy ochrony, dozorcy i sprzątaczki.

Włochy - Stawki minimalne są ustalane w ramach układów zbiorowych.

Jaka płaca minimalna obowiązuje w 2017r. w wybranych w krajach Unii Europejskiej?

Kwoty podane są w euro.

 • Luksemburg - 1999,

 • Irlandia - 1563,

 • Holandia - 1552,

 • Belgia - 1532,

 • Niemcy -  1498,

 • Francja - 1480,

 • Wielka Brytania - 1397,
 • Hiszpania - 826,

 • Słowenia - 805,
 • Malta -736,

 • Grecja - 684,

 • Portugalia - 650,

 • Estonia - 470,
 • Polska - 453,

 • Słowacja - 435,
 • Chorwacja - 433,

 • Węgry - 412,

 • Czechy - 407,

 • Łotwa - 380,
 • Litwa - 380,

 • Rumunia - 275.
 • Bułgaria - 235,

Wysokość krajowej płacy minimalnej nie zawsze jest zmieniana co roku - zależy to od kondycji ekonomicznej państwa. Przykładem może być Grecja - poziom płacy minimalnej obniżono w 2012 r. w ramach wprowadzonych przez rząd środków oszczędnościowych. Zawieszono wówczas krajowe porozumienie zbiorowe i od tej pory wysokość krajowej płacy minimalnej ustalana jest decyzją rządu.

Wydawałoby się, że kwestia uregulowania płacy minimalnej w obecnych czasach jest czymś oczywistym i naturalnych. Jednakże takie kraje jak Niemcy, Irlandia i Wielka Brytania, które przystąpiły do UE w 2004 r. lub później, dopiero niedawno wprowadziły przepisy w sprawie płacy minimalnej. 6 z 28 państw członkowskich 1 stycznia 2017 r. nie posiadały tego typu regulacji.

Inne państwa założycielskie mają jednak długą tradycję zapewniania osobom najmniej zarabiającym krajowej płacy minimalnej. To, czy w danym kraju funkcjonuje taka instytucja, zależy od sytuacji gospodarczej i politycznej kraju. Niewątpliwie w państwach płaca minimalna ustalana jest w trosce o swoich obywateli.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów