0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników w 2023

Wielkość tekstu:

Ubezpieczeni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają zagwarantowaną minimalną kwotę wynagrodzenia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, w oparciu o które wylicza się kwotę zasiłków jest co roku aktualizowane. Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników nie może być niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia.

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników - podstawa prawna

Kwestie wysokości najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników reguluje ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która w art. 45 gwarantuje pracownikom minimalną podstawę wymiaru zasiłku.

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy podstawę wymiaru świadczeń chorobowych wylicza się proporcjonalnie do czasu pracy.

W 2023 roku minimalne wynagrodzenie ulegnie zmianie dwa razy, w związku z czym dwukrotnie zmieni się również wysokość najniższych świadczeń chorobowych.

Kwota wynagrodzenia od stycznia do czerwca 2023 r.

Kwota wynagrodzenia od lipca do grudnia 2023 r.

3 011,52 zł3 106,44 zł

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów