Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczenie zasiłku chorobowego w zeznaniu rocznym

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W 2018 roku przebywałem na zwolnieniu lekarskim i pobierałem za ten czas świadczenie z ZUS. Jak wygląda rozliczenie zasiłku chorobowego w zeznaniu rocznym?

Juliusz, Długołęka

 

Jeżeli w 2018 roku pobierał Pan z ZUS zasiłek chorobowy, to w terminie do końca lutego 2019 roku ZUS powinien przekazać Panu deklarację PIT-11A, na podstawie której przeprowadzi Pan rozliczenie zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS z ubezpieczenia chorobowego stanowi przychód z innych źródeł i jest opodatkowany na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej).

Deklaracja, na której zostanie wykazany pobrany zasiłek chorobowy, jest uzależniona od formy opodatkowania prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.

W przypadku opodatkowania działalności na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, zarówno dochód z działalności gospodarczej jak i z otrzymanego zasiłku chorobowego może Pan rozliczyć na deklaracji PIT-36. Działalność gospodarcza, jak i otrzymany zasiłek chorobowy są opodatkowane na zasadach ogólnych. Wówczas wartości z PIT-11A wskazuje się w części D.1. w wierszu "Inne źródła.." w polach od 89 do 93.

Jeżeli działalność gospodarcza jest opodatkowana podatkiem liniowym, rozliczając dochody wypełnia Pan PIT-36L. Natomiast dochód z zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS z ubezpieczenia chorobowego wykazuje Pan na druku PIT-37 części C.1. w wierszu 5. jako Inne źródła. Konieczność utworzenia dwóch różnych deklaracji wynika z faktu, że stawka podatku liniowego wynosi 19%, natomiast, jak wspomniano wyżej, zasiłek chorobowy jest opodatkowany według skali.

W przypadku opodatkowania działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, rozliczenie zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS z ubezpieczenia chorobowego należy dokonać na druku PIT-37 części C.1. w wierszu 5. jako Inne źródła.