0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie zasiłku chorobowego w zeznaniu rocznym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. W poprzednim roku przebywałem na zwolnieniu lekarskim i pobierałem za ten czas świadczenie z ZUS. Jak wygląda rozliczenie zasiłku chorobowego w zeznaniu rocznym?

Juliusz, Długołęka

 

Jeżeli w poprzednim roku podatkowym podatnik pobierał z ZUS zasiłek chorobowy, to w terminie do końca lutego następnego roku ZUS powinien przekazać podatnikowi deklarację PIT-11A, na podstawie której podatnik przeprowadzi rozliczenie zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS z ubezpieczenia chorobowego stanowi przychód z innych źródeł i jest opodatkowany na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej). Natomiast formularz zeznania rocznego, na którym zostanie wykazany pobrany zasiłek chorobowy, jest uzależniony od formy opodatkowania prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Rozliczenie zasiłku chorobowego przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych

W przypadku opodatkowania działalności na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, zarówno dochód z działalności gospodarczej, jak i z otrzymanego zasiłku chorobowego od ZUS podatnik powinien rozliczyć na deklaracji PIT-36. Działalność gospodarcza, jak i otrzymany zasiłek chorobowy są opodatkowane na zasadach ogólnych. Wówczas wartości z PIT-11A wskazuje się w PIT-36 w części E. w wierszu 10. " Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 9 (w tym emerytury – renty z zagranicy)" w polach od 124 do 128 (wersja 31 zeznania rocznego PIT-36, obowiązująca dla rozliczenia 2023 roku).

Rozliczenie zasiłku chorobowego a podatek liniowy

Jeżeli działalność gospodarcza jest opodatkowana podatkiem liniowym, rozliczając dochody podatnik wypełnia deklarację PIT-36L. Natomiast dochód z zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS z ubezpieczenia chorobowego powinien wykazać na formularzu PIT-37 części E.1. w wierszu 5. jako "Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 4" w polach od 76 do 80 (wersja 30 zeznania rocznego PIT-37, obowiązująca dla rozliczenia 2023 roku). Konieczność przygotowania dwóch różnych deklaracji rocznych wynika z faktu, że stawka podatku liniowego wynosi 19%, natomiast, jak wspomniano wyżej, zasiłek chorobowy jest opodatkowany według skali podatkowej.

PIT-37 można sporządzić przy pomocy aplikacji Twój e-PIT. Ministerstwo Finansów o dane z PIT-11A uzupełnią druk PIT-37, więc wystarczy, że podatnik zweryfikuje wypełnione dane i dokona ich modyfikacji bądź zaakceptuje zeznanie roczne. Zeznania roczne w aplikacji Twój e-PIT udostępniane są co roku od 15 lutego.

Rozliczenie zasiłku chorobowego a ryczałt ewidencjonowany

W przypadku opodatkowania działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, rozliczenie zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS z ubezpieczenia chorobowego należy dokonać, tak samo jak w przypadku opodatkowania działalności podatkiem liniowym - na formularzu PIT-37. Na deklaracji tej wartość zasiłku należy wprowadzić w części D.1. w wierszu 5. jako "Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 4" w polach od 76 do 80 (wersja 30 zeznania rocznego, obowiązująca dla rozliczenia 2022 roku).

Rozliczenie zasiłku chorobowego w zeznaniu rocznym sporządzonym na wFirma.pl

Przedsiębiorca prowadzący księgowość firmy online w systemie wFirma.pl ma możliwość sprawnego przygotowania zeznania rocznego z działalności wraz z jego bezpośrednią wysyłką do urzędu skarbowego. W celu jego sporządzenia należy przejść w systemie do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i wybrać właściwy formularz, zgodny z przyjętą formą opodatkowania podatkiem dochodowym.

Dane dotyczące wartości osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów oraz uzyskanego dochodu z danego roku podatkowego w ramach działalności, jak również wartości odliczonych składek społecznych i zdrowotnych oraz należnych i zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy będą uzupełniane automatycznie na formularzu deklaracji, na podstawie danych zawartych w systemie. Podczas generowania zeznania rocznego można je zweryfikować i w razie potrzeby poprawić.

W przypadku wypełniania deklaracji rocznej PIT-36 (wstępna wersja wzoru zeznania rocznego - aktualnie na etapie legislacyjnym) - jeszcze rozliczenie zasiłku chorobowego należy wykonać w części E wierszu 10. Zatem wartości z PIT-11A należy przenieść odpowiednio do pól od 124 do 128.

rozliczenie zasiłku chorobowego

Po przygotowaniu zeznania rocznego można je wysłać bezpośrednio z systemu korzystając z zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE, gdzie należy zaznaczyć sporządzoną deklarację a następnie wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU. W wyświetlonym oknie w przypadku osób fizycznych, które wysyłkę deklaracji mogą dokonać za pośrednictwem danych autoryzacyjnych, należy przejść do podzakładki BEZ PODPISU. Do autoryzacji wysyłki należy wprowadzić poprawną kwotę przychodu z zeznania rocznego sporządzonego za 2021 rok, w przypadku wysyłki deklaracji wykonywanej w 2023 roku. Po poprawnie przeprowadzonej wysyłce zeznania rocznego będzie możliwe w systemie pobranie UPO, czyli urzędowego poświadczenia odbioru.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów