Poradnik Przedsiębiorcy

Podanie o podwyżkę - wzór pisma z omówieniem

Gdy w firmie system komunikacji pomiędzy pracownikami a przełożonymi jest sformalizowany, wówczas niemożliwe jest załatwienie spraw pracowniczych bez złożenia odpowiednich wniosków. Jednym z nich jest podanie o podwyżkę. Jeśli pracownik jest pewny swoich osiągnięć oraz kwalifikacji, a przede wszystkim, kiedy uważa, że zasłużył na podwyższenie wynagrodzenia, wówczas warto przygotować podanie o podwyżkę wynagrodzenia, które jako pismo formalne musi zostać sporządzone według określonych reguł. Jak powinno wyglądać takie pismo? Czy należy uzasadnić swoją prośbę? Sprawdź artykule!

Pobierz za darmo wzór podania o podwyżkę  w formacie PDF lub DOCX! 

Do pobrania:

pdf
Podanie o podwyżkę wynagrodzenia.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Podanie o podwyżkę wynagrodzenia.docx druk do ręcznego wypełnienia

W jakich sytuacjach prosić o podwyżkę?

Można wymienić dwa główne powody, dla których pracownicy występują z prośbą o podwyżkę:

 • wynagrodzenie, które nie zmienia się w ciągu kilku lat pracy w firmie;
 • zwiększenie zakresu obowiązków.

Należy pamiętać, że każdy pracownik wykonujący rzetelnie swoje obowiązki w firmie, ma nadzieję na wzrost płacy oraz możliwość pięcia się po szczeblach kariery. Podniesienie kwalifikacji pracownika poprzez uczestniczenie w kursach specjalistycznych lub szkoleniach również może być powodem do zmiany wynagrodzenia. Co ważne, w takich sytuacjach można liczyć nie tylko na podwyżkę pensji, lecz także na awans. W sytuacji, gdy pracownik zrealizuje ważne dla firmy przedsięwzięcie, którego był pomysłodawcą lub nim kierował, również może starać się o podwyższenie wynagrodzenia.

Starając się o podniesienie swojej pensji, zatrudniony powinien zwrócić szczególną uwagę na moment, w którym najlepiej jest ubiegać się o podwyżkę. W praktyce najlepiej rozpocząć rozmowy dotyczące zmiany wynagrodzenia na koniec roku finansowego w przedsiębiorstwie. Dlaczego jest to istotne? Podczas podsumowywania roku, prezentowania uzyskanych wyników oraz planowania budżetu na następny rok osoby decydujące o płacach mogą przewidzieć i zapewnić fundusze na ewentualne podwyżki. W sytuacji, gdy budżet firmy jest już zamknięty, trudniej jest uzyskać podwyżkę wynagrodzenia.

Istotne jest również to, że przedsiębiorca musi być pewny, iż osoba, która ubiega się o podwyżkę, naprawdę zasługuje na to wyróżnienie. Dlatego sporządzone podanie o podwyżkę powinno zawierać jasno określone osiągnięcia oraz argumenty, które przemawiają za tym, żeby danemu pracownikowi podwyższyć wynagrodzenie.

Jak napisać podanie o podwyżkę?

Podanie o podwyżkę jest pismem formalnym, w związku z czym powinno zawierać wymagane informacje oraz posiadać odpowiednią formę. Ten wniosek, tak samo, jak większość dokumentów tego typu, powinien mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Podczas pisania należy zwrócić uwagę na zwroty, jakich używamy oraz styl wypowiedzi, ponieważ powinny być one właściwe dla charakteru sporządzonego pisma. Należy również pamiętać, żeby umieścić w nim takie informacje jak:

 • miejsce i datę sporządzenia,
 • imię i nazwisko pracownika wraz z zajmowanym stanowiskiem,
 • dane osoby decyzyjnej oraz dane adresowe firmy,
 • tytuł (Podanie o podwyżkę wynagrodzenia),
 • uzasadnienie,
 • własnoręczny podpis.

Ważne jest, aby w pierwszej kolejności określić cel podania (prośba o podwyżkę). W kolejnych krokach wytłumaczyć pracodawcy, dlaczego zasługujemy na podwyżkę. Forma przedstawienia argumentów powinna być rzeczowa i konkretna. Uzasadnienie podania o podwyżkę powinno przede wszystkim zawierać przesłanki, które są zgodne z prawdą i które można udowodnić. Przykładowo, jeżeli wspomina się o odbytych kursach i szkoleniach, warto posiadać certyfikat, który potwierdza ich ukończenie. Podanie o podwyżkę należy własnoręcznie podpisać i najlepiej osobiście dostarczyć je przełożonemu.

Jakich argumentów nie używać starając się o podwyżkę?

Wymieniając argumenty, mające na celu przekonanie pracodawcy do podwyższenia nam wynagrodzenia, należy skupiać się na kwestiach związanych z pracą zawodowa i naszymi kompetencjami. Pisząc podanie o podwyżkę, nie należy używać argumentów, takich jak:

 • ponieważ urodziło mi się dziecko/chce zaciągnąć kredyt na mieszkanie/potrzebuję zmienić samochód – czyli, odwołujących się do sytuacji materialnej czy do życia osobistego – dla pracodawcy potrzeby finansowe pracownika wynikające np. z jego zobowiązań nie są argumentem, który przekonuje do pozytywnego rozpatrzenia wniosku;
 • bo Kowalski zarabia więcej – dla szefa argument odwołujący się do zarobków innych pracowników jest nieznaczący, ponieważ jak już wspomniano, wysokość wynagrodzenia najczęściej opiera się na kompetencjach i zakresie obowiązków, a nie na samym stanowisku;
 • jak nie otrzymam podwyżki, to się zwolnię – niewielu pracowników posiada pozycję unikalnego eksperta, która mogłaby wpłynąć na pozytywną decyzje przełożonego –  taki argument raczej nie pomoże uzyskać podwyżki, a dodatkowo może negatywnie wpłynąć na stosunki z pracodawcą;
 • moja cierpliwość się kończy – wszelkie  emocjonalne argumenty jedynie pogorszą nasz wizerunek w oczach pracodawcy, a w skrajnych przypadkach mogą być przyczyną wypowiedzenia umowy.