Poradnik Przedsiębiorcy

Podanie o podwyżkę - wzór pisma z omówieniem

Gdy w firmie system komunikacji pomiędzy pracownikami a przełożonymi jest  sformalizowany, wówczas bez złożenia odpowiednich wniosków załatwienie spraw pracowniczych jest niemożliwe. Złożone wnioski pracodawca może rozpatrzyć negatywnie lub pozytywnie. Podanie o podwyżkę jest jednym z takich pism. Gdy pracownik jest pewny swoich osiągnięć oraz kwalifikacji, a przede wszystkim kiedy uważa, że zasłużył na podwyższenie wynagrodzenie, wówczas warto przygotować podanie o podwyżkę wynagrodzenia, które jako pismo formalne musi zostać sporządzone według określonych reguł.

Pobierz darmowy wzór podania o podwyżkę w formacie PDF I DOCX

Do pobrania:

pdf
Podanie o podwyżkę - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Podanie o podwyżkę - wzór.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie

W jakich sytuacjach prosić o podwyżkę?

Można wymienić dwa główne powody, dla których pracownicy występują z prośbą o podwyżkę. Jest to: wynagrodzenie, które nie zmienia się w ciągu kilku lat pracy w firmie oraz zwiększenie zakresu obowiązków. Należy pamiętać, że każdy pracownik wykonujący rzetelnie swoje obowiązki w firmie, ma nadzieję na wzrost płacy oraz możliwość pięcia się po szczeblach kariery. Podniesienie kwalifikacji pracownika poprzez uczestniczenie w kursach specjalistycznych lub szkoleniach może również być powodem do zmiany wynagrodzenia. Co ważne, w takich sytuacjach można liczyć nie tylko na podwyżkę pensji, lecz także na awans. W sytuacji gdy pracownik zrealizuje ważne dla firmy przedsięwzięcie, którego był pomysłodawcą lub nim kierował, również może starać się o podwyższenie wynagrodzenia. 

Starając się o podniesienie swojej pensji, zatrudniony powinien zwrócić szczególną uwagę na moment, w którym najlepiej jest ubiegać się o podwyżkę. W praktyce najlepiej rozpocząć rozmowy dotyczące zmiany wynagrodzenia na koniec roku finansowego w przedsiębiorstwie. Dlaczego jest to istotne? Podczas podsumowywania roku, prezentowania uzyskanych wyników oraz planowania budżetu na następny rok osoby decydujące o płacach mogą przewidzieć i zapewnić fundusze na ewentualne podwyżki. W sytuacji gdy budżet firmy jest już zamknięty, trudniej jest uzyskać podwyższenie wynagrodzenia.

Istotne jest również to, że to przedsiębiorca musi być pewny, iż osoba, która ubiega się o podwyżkę, naprawdę zasługuje na to wyróżnienie. Dlatego sporządzone podanie o podwyżkę powinno zawierać jasno określone osiągnięcia oraz argumenty, które przemawiają za tym, żeby danemu pracownikowi podwyższyć wynagrodzenie.

Jak napisać podanie o podwyżkę?

Podanie o podwyżkę jest pismem formalnym, wiec powinno zawierać wymagane informacje oraz posiadać odpowiednią formę. Ten wniosek, tak samo jak większość dokumentów tego typu, powinien mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Podczas pisania należy zwrócić uwagę na zwroty i styl wypowiedzi, jakich używamy, ponieważ powinny być właściwe dla charakteru sporządzanego pisma. Należy również pamiętać, żeby umieścić w nim takie informacje jak:

  • miejsce i datę sporządzenia,

  • imię i nazwisko pracownika wraz z zajmowanym stanowiskiem,

  • dane osoby decyzyjnej oraz dane adresowe firmy,

  • tytuł (“Podanie o podwyżkę wynagrodzenia”),

  • uzasadnienie,

  • własnoręczny podpis.

Ważne jest, aby w pierwszej kolejności określić cel podania (prośba o podwyżkę). W kolejnych krokach wytłumaczyć pracodawcy dlaczego zasługujemy na podwyżkę, że jesteśmy odpowiednim kandydatem na uzyskanie wyróżnienia. Forma przedstawienia argumentów powinna być rzeczowa i konkretna. Uzasadnienie podania o podwyżkę powinno przede wszystkim zawierać przesłanki, które są zgodne z prawdą i które można udowodnić. Przykładowo, jeżeli wspomina się o odbytych kursach i szkoleniach, warto posiadać certyfikat, który potwierdza ich ukończenie. Podanie o podwyżkę należy własnoręcznie podpisać i najlepiej osobiście dostarczyć je przełożonemu.