0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podanie o podwyżkę - wzór pisma z omówieniem

Wielkość tekstu:

Gdy w firmie system komunikacji pomiędzy pracownikami a przełożonymi jest sformalizowany, wówczas niemożliwe jest załatwienie spraw pracowniczych bez złożenia odpowiednich wniosków. Jednym z nich jest podanie o podwyżkę. Jeśli pracownik jest pewny swoich osiągnięć oraz kwalifikacji, a przede wszystkim, kiedy uważa, że zasłużył na podwyższenie wynagrodzenia, wówczas warto przygotować podanie o podwyżkę wynagrodzenia, które jako pismo formalne musi zostać sporządzone według określonych reguł. Jak powinno wyglądać takie pismo? Czy należy uzasadnić swoją prośbę? Sprawdź artykule!

Pobierz za darmo wzór podania o podwyżkę  w formacie PDF lub DOCX! 

Do pobrania:

Podanie o podwyżkę wynagrodzenia.pdf
Podanie o podwyżkę wynagrodzenia.docx

W jakich sytuacjach prosić o podwyżkę?

Można wymienić dwa główne powody, dla których pracownicy występują z prośbą o podwyżkę:

 • wynagrodzenie, które nie zmienia się w ciągu kilku lat pracy w firmie;
 • zwiększenie zakresu obowiązków.

Należy pamiętać, że każdy pracownik wykonujący rzetelnie swoje obowiązki w firmie, ma nadzieję na wzrost płacy oraz możliwość pięcia się po szczeblach kariery. Podniesienie kwalifikacji pracownika poprzez uczestniczenie w kursach specjalistycznych lub szkoleniach również może być powodem do zmiany wynagrodzenia. Co ważne, w takich sytuacjach można liczyć nie tylko na podwyżkę pensji, lecz także na awans. W sytuacji, gdy pracownik zrealizuje ważne dla firmy przedsięwzięcie, którego był pomysłodawcą lub nim kierował, również może starać się o podwyższenie wynagrodzenia.

Starając się o podniesienie swojej pensji, zatrudniony powinien zwrócić szczególną uwagę na moment, w którym najlepiej jest ubiegać się o podwyżkę. W praktyce najlepiej rozpocząć rozmowy dotyczące zmiany wynagrodzenia na koniec roku finansowego w przedsiębiorstwie. Dlaczego jest to istotne? Podczas podsumowywania roku, prezentowania uzyskanych wyników oraz planowania budżetu na następny rok osoby decydujące o płacach mogą przewidzieć i zapewnić fundusze na ewentualne podwyżki. W sytuacji, gdy budżet firmy jest już zamknięty, trudniej jest uzyskać podwyżkę wynagrodzenia.

Istotne jest również to, że przedsiębiorca musi być pewny, iż osoba, która ubiega się o podwyżkę, naprawdę zasługuje na to wyróżnienie. Dlatego sporządzone podanie o podwyżkę powinno zawierać jasno określone osiągnięcia oraz argumenty, które przemawiają za tym, żeby danemu pracownikowi podwyższyć wynagrodzenie.

Jak napisać podanie o podwyżkę?

Podanie o podwyżkę jest pismem formalnym, w związku z czym powinno zawierać wymagane informacje oraz posiadać odpowiednią formę. Ten wniosek, tak samo, jak większość dokumentów tego typu, powinien mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Podczas pisania należy zwrócić uwagę na zwroty, jakich używamy oraz styl wypowiedzi, ponieważ powinny być one właściwe dla charakteru sporządzonego pisma. Należy również pamiętać, żeby umieścić w nim takie informacje jak:

 • miejsce i datę sporządzenia,
 • imię i nazwisko pracownika wraz z zajmowanym stanowiskiem,
 • dane osoby decyzyjnej oraz dane adresowe firmy,
 • tytuł (Podanie o podwyżkę wynagrodzenia),
 • uzasadnienie,
 • własnoręczny podpis.

Ważne jest, aby w pierwszej kolejności określić cel podania (prośba o podwyżkę). W kolejnych krokach wytłumaczyć pracodawcy, dlaczego zasługujemy na podwyżkę. Forma przedstawienia argumentów powinna być rzeczowa i konkretna. Uzasadnienie podania o podwyżkę powinno przede wszystkim zawierać przesłanki, które są zgodne z prawdą i które można udowodnić. Przykładowo, jeżeli wspomina się o odbytych kursach i szkoleniach, warto posiadać certyfikat, który potwierdza ich ukończenie. Podanie o podwyżkę należy własnoręcznie podpisać i najlepiej osobiście dostarczyć je przełożonemu.

Jakich argumentów nie używać starając się o podwyżkę?

Wymieniając argumenty, mające na celu przekonanie pracodawcy do podwyższenia nam wynagrodzenia, należy skupiać się na kwestiach związanych z pracą zawodowa i naszymi kompetencjami. Pisząc podanie o podwyżkę, nie należy używać argumentów, takich jak:

 • ponieważ urodziło mi się dziecko/chce zaciągnąć kredyt na mieszkanie/potrzebuję zmienić samochód – czyli, odwołujących się do sytuacji materialnej czy do życia osobistego – dla pracodawcy potrzeby finansowe pracownika wynikające np. z jego zobowiązań nie są argumentem, który przekonuje do pozytywnego rozpatrzenia wniosku;
 • bo Kowalski zarabia więcej – dla szefa argument odwołujący się do zarobków innych pracowników jest nieznaczący, ponieważ jak już wspomniano, wysokość wynagrodzenia najczęściej opiera się na kompetencjach i zakresie obowiązków, a nie na samym stanowisku;
 • jak nie otrzymam podwyżki, to się zwolnię – niewielu pracowników posiada pozycję unikalnego eksperta, która mogłaby wpłynąć na pozytywną decyzje przełożonego –  taki argument raczej nie pomoże uzyskać podwyżki, a dodatkowo może negatywnie wpłynąć na stosunki z pracodawcą;
 • moja cierpliwość się kończy – wszelkie  emocjonalne argumenty jedynie pogorszą nasz wizerunek w oczach pracodawcy, a w skrajnych przypadkach mogą być przyczyną wypowiedzenia umowy. 

Pracownik, który chce otrzymać wyższą pensję może złożyć u swojego pracodawcy odpowiednie pismo. Ważne jest dobre uargumentowanie swojego podania, aby faktycznie przekonać przełożonego. Przydatny do pozytywnego rozpatrzenia wniosku może być tu fakt odbycia kursu czy szkolenia zwiększającego nasze kwalifikacje zawodowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów